петък, 30 юли 2010 г.

Всемирната хармония - инж. Петьо Христов ( част 8 )

19 ключ - И Дзин

Ще се спра накратко на част от знанието, съхранено в източните учения през вековете. Целта е не да ги разяснявам, а да дам ключ за тяхното разбиране от гледна точка на Закона за Единството. Дао на И Дзин, или Книгата на Промените, се смята за най-древната в Китай и се използва за предсказване или получаване на полезна информация. Твърди се, че И Дзин е извлечена от природата по един привидно лесен начин и е разкрита чрез великата мъдрост и познание на древните китайски философи. Те изучавали и изследвали времето и цикъла на живота.

Известно е, че император Ци Ши Хуан (221 – 207 пр. Хр.), който е построил Великата китайска стена, създава тиранична обществена система в страната си. Той решава да премахне образованието с цел народът да бъде покорен. През 215 г. пр. Хр. нарежда учените да бъдат заровени живи и унищожени всички литературни и философски произведения. Той обаче запазил една книга – И Дзин, защото се нуждаел от нея за предсказване на управлението си.

Историята на И Дзин е далеч по-древна, еволюцията на триграмите започва още от първия император Фу Си (2953 – 2838 г. пр. Хр.). Той намерил триграми, които съответстват на природните сили. Така И Дзин се превръща в система, която ползва триграмите и се основава на двойнствеността. Тази двойнственост е изразена чрез Ин и Ян. Различните им комбинации във всяка триграма изразяват определен смисъл, а подреждането на триграмите конкретизира този смисъл. Всяка триграма се състои от три линии една над друга. Тук Ин (женското начало) се изобразява с прекъсната линия, а Ян (мъжкото начало) с непрекъсната линия. Фу Си образува серия от 8 триграми. Забележете, сборът от числата на 2 противоположни триграми винаги е равен на девет, а девет са нивата на Всемира.
Семантично триграмите се свързват с части от тялото, със сезоните, с времето и т.н. На всяка от тях е определено място в посоките на света и е обвързана със символ – небе, езеро, огън, гръмотевица, вятър, вода, планина и земя ; със свойство – жилавост, радост, великолепие, стимул за движение, проникване, улавяне в капан, спиране, покорност ; с животно – кон, овца, фазан, дракон, пиле, свиня, куче и вол.

Общото название на 8-те триграми е Тай Дзи, а тук е показан пътят на създаването им от двойнствената природа на Тай Дзи.

ЯН - ТАЙ ЯН и ШАО ИН ИН - ШАО ЯН И ТАЙ ИН

( Тай Ян – огън, Шао Ин – дърво, Шао Ян – метал, Тай Ин – вода )

ТАЙ ЯН - ЦЯН и ДУЙ ШАО ИН - ЛИ и ЧЖЪН

ШАО ЯН - СЮН и КАН ТАЙ ИН - ГЪН и КУН

По времето на династия Ся (2205 – 1766 г.пр. Хр.) триграмата била удвоена и превърната в серия от 64 хексаграми. Хексаграмата е шест линии една над друга и те са комбинация ит две триграми. Това подреждане е било направено по време на династия Шан (1766 – 1150 г. пр. Хр.) – любопитно е, че тогава Знанието се е записвало върху черупки от костенурка. Цар Уен ( 12-ти век пр. Хр. ) първи изяснява значението на всяка една от хексаграмите. Сами разбирате, че в тях вложеният смисъл значително се обогатява и по тях вече ние можем да предсказваме бъдещи събития и да ги тълкуваме.

Много поколения философи и мъдреци са посветили дните си в развитието на системата И Дзин. Най-известните от тях, с най-голям принос са : Фу Си, цар Уен, владетелят Джоу и Конфуций.

Изучаването на И Дзин може да отнеме цял живот. Познавайки Закона за Единството разбираме, че И Дзин се занимава с взаимоотношенията на нивата на Всемира, с времето в тях, а оттам и с настъпващите промени.

В И Дзин се използват хексаграми, защото ние се намираме на шесто ниво от Всемира и ни интересуват промените на това ниво. И Дзин е система, която работи безпогрешно за тези, които я познават. Ако се доверим на правилото “каквото е горе, това е и долу”, развитието на световете във времето е повтарящо се на всички нива. Това са разбрали тези, които са създали системата И Дзин. Тя е една стройна, извлечена от целостта на Мирозданието система и по нея може да се определи с точност, какво и кога ще се случи, независимо какъв период се разглежда – ден, година или век.

20 ключ – Фън Шуй

Някой си човек на име У (около 2000 г. пр. Хр.) срещнал вълшебна костенурка, а костенурката в Китай била традиционен символ на дълголетие и щастие. Върху черупката й той открил необикновена рисунка от черни и бели кръгчета, които можем да определим с числата от 1 до 9. У започнал да разработва универсална теория на живота, която трябвало да донесе процъфтяване на страната му и да дари поданиците й с дълголетие и щастие. Между особено подредените числа се открива идеално равновесие, тъй като сумата им във всяка посока е еднаква и равна на 15. Тази универсална карта представлява Всемира и всичко живо в него .9

4 2

3 5 7

8 6

1


Учените от древен Китай доразвили теорията, според която Всемирът се състои от 5 основни елемента – Дърво, Огън, Земя, Метал и Вода. Смятало се, че всички природни явления и живи същества са комбинации и взаимодействие от тези 5 елемента. Те си влияят един на друг и са свързани в сложни взаимоотношения. Освен това всеки от елементите е подложен на влиянието на силите Ин и Ян.

Напоследък Фън Шуй получи голяма популярност у нас. Има Фън Шуй за дома, за душата, за ароматерапия, за свещи и т.н.

Ключът към системата Фън Шуй, от гледна точка на Закона за Единството е, че в нея се разглежда местонахождението, взаимодействието и взаимното влияние на Първичните сили от 1 до 9. Както тези Сили се развиват във всяко едно ниво на Всемира, така на принципа “kakвото е горе, това е и долу” те се проектират и във вашия дом. Смисълът на Фън Шуй е да даде възможност на всеки от нас да управлява и използва проекциите на тези сили в ежедневието си....


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.