неделя, 16 юли 2017 г.

Квантовата Теория и Магията - част 2

Научни Теории

Идеите на Мистър Уолкър и изложените уравнения от него биха останали хипотези ако не бяха експериментално проверени и да демонстрират разумна точност. Доказателствата
съответствуват на обикновените принципи за доказателство на научни теории и това прави уравненията на Уокър легитимни научни твърдения.

Нелокалните вълнови модели, лежащи в основата на реалността,материята и енергията, и които градят нас и нашето обкръжение и благодарение на които можем да повлияем реалността или да добиваме информация за нея чрез силата на ума. Тези модели са основната субстанция на съзнанието,материята, енергията и психокинезата,предсказанията и други
феномени, които едва сега започваме да откриваме.

Изводите от Квантовата Теория за Съзнанието

Промените, причинени от психическото въздействие не възникват от някакво енергийно въздействие, а от нещо още по-нискостоящо, а именно промяната на енергийните модели -
колапса на вектора на състоянието.

Да добием информация за нещо по психически път или да променим събитие по такъв начин, съзнанието на въздействуващия трябва да влезе в резонанс с енергийната структура на целта. Колкото е по-дълбок този резонанс, толкова по-голям ще е ефекта от въздействието.

Колкото повече различни варианти имаме дадено събитие да се случи, толкова по-дълбок резонанс ще е нужен, но и резултата ще е по-драстичен. Малките начални промени
предизвикват по-големи промени в края. Това обяснява защо има енергиен модел,
лежащ в основата дори на очевидно случайни, без връзка едно от друго събития. Ето защо и успешно извършените магически актове често приличат на верига от уж щастливо
стекли се обстоятелства.

Спорадичната природа на пси феномена се обяснява със влиянието на външен наблюдател.
Ако наблюдателите на един и същи процес станат много, тогава въздействието се размива. Това налага пазенето на магическите операции в тайна.

Вече дори може да не се прави разлика между наблюдател и наблюдение, между съзнание и физически свят. Двете образуват една структура, една реалност.

Каквото и да лежи в основата на света, ние сме това - вкл. и нашето съзнание. Ако скритите променливи ги има, то това сме ние. Беше теоретизирано, че съзнанието е неделима част от
онова, което стои в основата на реалността. Ако успеем да достигнем до най-долните аспекти на битието,
до корените му със съзнанието си и ще можем да го контролираме във която си искаме точка от времето и

пространството. Нещо, твърдяно от много мистици. Тази нелокална структура,
която ние споделяме с природата, ни прави едно цяло със нея, психически да се включим във нея и да живеем в синхрон със нея.

Богове, Богини, Природни духове

От тук нататък вече излизам от теорията и описвам някои правдоподобни хипотези. Съзнанието на фундаментално равнище. Съзнанието на фундаментално равнище е свързано със подлежащата матрица на реалността, за която стана дума.
Всичко споделя тази матрица,основния вълнов модел, в който се корени реалността - и съзнанието разбира се.Ето защо всичко във вселената е надарено със съзнание - в една
или друга степен (разбира се различно от това на човека).

Цитирайки Еван Харис Уокър: "Съзнанието може да съществува независимо от някаква жива система или информационнообработваща система. Всъщност докато всичко, което се случва е продукт на вълновия модел, стоящ в основата на битието, а то се променя от огромен, безкраен брой величини, някои от тях мислещи същества, други - не.

В шаманските и религиозните практики се резонира с външен разум и този външен разум бива призован да действа в полза на викащия го. Тези външни интелекти могат да бъдат разгледани като съзнателно резониращи матрици. Някои могат да бъдат локализирани, каквито сме ние (и растителни духове, някои божества и др.), а някои са нелокализирани (духове на животни в други светове, други божества и т.н.).

Квантовата Физика и Магическия Ритуал

Нека разгледаме структурата на един магически ритуал и да го интерпретираме от гледна точка на физиката:

Изчисти съзнанието си, освободи го от паразитни асоциации и резонанси, така че да влезеш в резонанс със целта.
Постигни нелокално състояние на съзнанието,често чрез резонирането с някакво вътрешно състояние - със Земята, с небето и т.н.
Медитирай върху елементите Огън, Вятър, Земя, Вода, които представляват мощни нелокални структури.
След това извикай някое божество или дух, който напълно отговаря на целта ти. Това ще стане, след като си установил контакт със нелокалната мрежа от вълнови модели, която свързва всичко. Тогава съзнанието ти ще се подключи към мощен източник, което ще отключи магическия процес.
Фокусирай се още по-дълбоко в целта.
Визуализирай целта си постигната.
Енергизирай резонанса чрез танц, барабанене, заклинания, канализиране на сила и т.н.
Освободи енергията в целта чрез визуализация и воля, т.е. енергизирай резонанса в целта.
Заземи се,освободи мисълта си от обекта и резонанса, така че новосъздадените модели да си свършат работата.
Освободи се от призованите интелекти като им благодариш и се сбогуваш с тях.


Е, какво?

Да четеш за различните научни теории, обясняващи магията е все едно да четеш за спортове. Можеш да вземеш няколко идеи; но за да стигнеш до истината, ще трябва да се включиш и да играеш играта. Хората от хиляди години учат, преподават и практикуват магия без да се ползват от квантовата теория. Много магьосници разделят магическите си интереси от научната си работа. Сега магията се смесва с науката и много тренирани учени ще могат да навлязат в света на магията. Също така, на критиците на магията ще се покаже, че магията съвсем не е суеверие.

http://www.magicgatebg.com/magic/articles/quantummagick.htm

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.