понеделник, 29 януари 2018 г.

Основи на строежа на материалния свят и на формирането на мозъчните генотипи - 5

Обект 440 (Вариант на алпийския комплекс)

Комплексите Алпи 1 и Алпи 2 имат свои обекти от тип 440, които се различават от обектите от тип 440 на Комплексите Урал, Кавказ, Кайлас и други.

Обект от тип 440, направил временно кацане

След съответните трансформации обектът 440 изчезвал (оптически вече не се виждаше). Самият обект, подобно на плазмоид, отивал на дълбочина до 4350 м и се намирал в структурата на енергийно-информационната решетка.
Основните характеристики на обекта 440 (алпийска версия)
Обектът имаше три отделни генератора на системи (E-M-Г): електрически, гравитационен, магнитен (импулсен). Пилотите нямаха много структури, всички налични структури бяха сведени до минимум, така че преходът от 31 на 57 октава ставаше без загуби. Обхватът на действие на лазерната инсталация зависеше от надморската височина (на височина 2000 м може да се направи разрушаване до дълбочина от 50 м). Защитните пръстени имаха в своята структура 2382 мантиси по всички атомни структури (при външно влияние биваше ликвидиран не само обектът на удара, но и средата, в която е разположен обектът).
След получаване на командата, обектът се повдига за изпълнение на други входящи команди (до използването на оръжието). Още повече този обект, подобно на другите, няма да стигне до върха. Всички програми за изход са разформировани.
Базата (основата за транспортиране) на ВСИЧКИ обекти от тип 440 беше Луната. Когато се осъществи връзката Луна-Земя, беше създадена ВРЕМЕННА комуникационна тръба, по която плазмоидите в 57-ата октава пристигаха на Земята.
На Земята, преди кацането на обектите, бяха подготвени не само места за кацане, но и места за съхранение, както и енергийно-информационни канали. Енергийните информационни канали свързваха всеки обект със съответния Комплекс, с Главната Система за Управление, със Системата за Управление на Обекти, с Центровете за Размяна (например Бермудите).
Като се има предвид, че всички обекти от тип 440 са с континентално базиране, преходните процеси при тях са по-сложни, отколкото за обекти с морско базиране.
Обекти от тип 440 имат четири вида трансформации на тяхното състояние:

а) 31 ← → 57 повдигане и кацане;

б) 31 ← → 57 почистване на територията (всички съвременни пустини са следи от разрушената бивша цивилизация при нашествието);

в) 31 ← → 57 полет до Луната и обратно;

г) 31 ← → 57 пътнически транспорт.

Допълнителни характеристики на обекти от тип 440

Номер компютри       Характеристики

1 Брой на компютрите 12
2 Газ, използван за осветяване на индикацията Ксенон
3 Елементарна паметна клетка  Звезда на Давид (12-6-3 бройна система)
4 Размер на думите 6
5 Размер на текстовата клетка 144
6 Тактов интервал за получаване и прехвърляне 0,0555 сек
7 Таблица за приемане / получаване 12 * 12
8 Скорост на обработка (изчисления) 124 Тера Гц
9 Метод за съхранение на информацията  Оптичен, на 59 октава
10 Капацитет на паметта на един компютър 484 тераДавид
11 Брой преводачи от езици 336
12 Стоп-кадър на екрана (външен) 1*4 m   0.036 сек

Информация за компютрите на обектите постъпваше от:
от системата за управление (12 система на номериране);
от други обекти (6 система на номериране);
от биоструктури на 42, 44 мозъчни генотипи (3 система на номериране).
Независимо от номерираната система, получената информация в кодирана форма се съхранява в една клетка на паметта и след това се предава за обработка в осмокласната система, т.е. по типа на звездата на Давид, съхраняваща информация едновременно в 4 номерирани системи. В 57-ата октава компютърът работи в автоматичен режим, а в 31 октава пилотите използват информацията, обработена на компютъра.
Обектите от тип 440 имат свои собствени октавни генератори 67-127, както и собствено синхронизиране, което е важно за всички октави от този диапазон. Освен това те разполагат със собствен календар и програма, която е включена в случай на неправилно използване на общата програма. За всеки период от време обектът имаше 6 варианта на аварийните програми, а в случай на възникване на авария, обектът предизвикаше възходяща и проактивна корекция на външната програма.
Изходната тръба на обекта (тип 440) е плазмен канал, така че външният контур на обекта при изхода (входа) е защитен под формата на плазмена неразрушима топка. След завършване на трансмутацията, програмата използва Е-М-Г Генератори (Електро-магнито-гравитационни), със собствен резерв на електрически потенциал.


Автор:

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.