сряда, 31 януари 2018 г.

Основи на строежа на материалния свят и на формирането на мозъчните генотипи - 6

Система за управление на клъстерите

Старата конструкция на организираното съществуване на хората във всички сфери на техния живот, на всички етапи на социално и цивилизационно развитие е "Супер клъстерната система". Тя бе резултат от външна интервенция с цел получаване на "перфектен" контрол и придаване на състояния на задълбочен контрол над всички процеси, свързани с изпълнителното участие на хората в условията на тяхното ВЕЩНО приложение в изпълнението на двете основни интервентски програми на системата "Ебра" - "Развитие на генотипа на мозъка" и "Развитие на енергийната биогенеза на плътта".
Цялата многостранност на такова управление, включително всички нововъзникващи и постепенно подобряващи се сфери на живота, проактивно съвпадащо всичко това с енергийно-информационното разпространение с когнитивен и управленски характер от УК (Кавказ, Алпите и Калифорния) с въвлеченото състояние на изпълнителното участие на хората - всичко това се възприема от тях (т.е. хората) като "естествен" процес на развитие на цивилизацията. Цялата стара структура на организираното битие е представена от отделни клъстери от формирани структури от всички сфери на общностно съществуване на хора, разположени в различно географско положение и разграничени от отделни програми за развитие, управлявани и строго контролирани от старата интервенстка система за Управление.
Бившата конструкция, като Суперклъстерна Система, преживя исторически срив, започвайки с премахването на предаването на енергийна информация от страна на Управляващите комплекси на старата система. Основните програми за управление бяха ликвидирани на 25.10.1985 (едновременно земетресение - Израел, Италия и Австралия, премахване на сървърите-хранители на програмите). В това отношение продължаващото й съществуване е много мимолетно. А в рамките на текущото време на общите процеси, атавизмът е чужд на "цивилизацията" на Земята и на човека, който се ликвидира от нова (пресъздадена родна) система за управление. Но това не означава, че такъв процес е стартиран сам по себе си, без конкретно изразяване във времето. Може би си спомняте, че имаше мнение на "ясновидците", които усилиха паниката сред хората с техните "прогнози" за Апокалипсиса, и на специалисти за това, че такова ТРАГИЧНО събитие е ориентирано във времето до края на 2012 г. Ако не се бе случило ликвидирането на старата система за управление, тогава с голяма вероятност това би трябвало да се очаква като програмен процес на бившето управление отвън. Но от 2011.04.24 (смяната на "Системната Власт") всички процеси на клъстерно устройство в бившата Структура на организираното съществуване, схващани като процеси на "социално развитие", са обект на фундаментална корекция през преходния период. Първите признаци на това са вече реализирани и се усещат под формата на необратими кризи във всички сфери на човешкото съществуване.
Защо?
Преди да отговорим на този въпрос, е необходимо да разберем какво е включено в концепцията за налагането на клъстерите върху процесите на социално развитие. Справедливо ли е такова съждение в изследването на развитието на обществото? Имало ли е място КЛЪСТЕРНОТО УСТРОЙСТВО в конструкциите на управляваното битие на хората като цяло? Какво съдържа терминът "клъстер" във връзка с процесите на съществуване на хората?
Клъстерът е съвкупност от няколко хомогенни елемента, които могат да бъдат считани за независими единици с определени свойства, които са общи за всеки свързан елемент. Това разбиране за клъстера при разглеждането на системните формации се използва доста широко както в проучвания на мащаба на микрокосмоса, така и на макрокосмоса. В момента ще се интересуваме само от клъстерните системни обединения на конструктивни елементи, които пряко се отнасят до съществуването на хората и от всичко, свързано с този процес.
По отношение на научните аспекти на така наречената "Звездна механика" и знанията, свързани с управляваните системни обединения в рамките на развитието на цивилизациите, като процеси на програмното битие, тази концепция за клъстера също е приемлива.


Автор:

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.