понеделник, 1 май 2017 г.

Растенията - нашите естествени съюзници в борбата с нехуманоидния разум

За все повече хора стават очевидни протичащите на нашата планета, изменения на климата, които все по-често водят до най-различни климатични аномалии. И докато някои учени говорят за "глобално затопляне", а други - за началото на "ледена епоха", всъщност случващото се на планетата има много по-различен характер. Виждаме, че температурните разлики са все по-големи. Не всичко е наред и с атмосферното налягане. И може би именно този фактор, а не нарастването на въглеродния двуокис има доминиращо влияние върху изменението на климата.
Все пак, във всеки случай всичко това има пряка връзка с хищническото обезлесяване на планетата ни, което особено през последните години е достигнало опасни размери. В същото време, различните езотерични източници споменават, че през древността климатичните условия на Земята са били много по-благоприятни. При по-високо атмосферно налягане е била друга и топлоемкостта на въздуха, което е направило комфортни условия на съществуване на почти цялата повърхност на планетата, а благодарение на по-голямото съдържание на кислород във въздуха животните, растенията и хората са с много по-големи размери, отколкото сега.
Ето какво мнение по този въпрос изказа доктора по философските науки В. Шемшук: "През XIX век налягането е било 1400 mm по живачния стълб. Сега вече за нормално се счита 770-740 .. Тъй като горите са унищожени безпощадно. Те създават потенциално налягане. А това създава и тази атмосфера. Ето например, 2 атмосфери е нормално налягане, т.е. топлопроводимостта на въздуха е висока, а след като има висока топлопроводимост, то е топло и на север. След като там е топло, това означава, че няма лед и тази вода е изпълнила растенията. Тази вода, която сега е концентрирана в ледените шапки. Представете си сега каква маса от растенията е била унищожена на Земята?
Ето, да вземем за пример Луната... Възможно е да се разбере защо Луната е без атмосфера, тъй като няма растения, няма това порциално налягане. Няма обмен. Тъй като самото привличане на планетата няма да удържи точно този газов компонент ... А когато има някакъв процес - геоложки, биологично ... всеки процес, който предизвиква циркулация на въздуха, тогава има атмосфера. Тогава тя бива привлечена .. Ако няма жива биомаса - геохимична, геофизична, тогава няма атмосфера".
Характерно е, че не толкова отдавна някои учени заявиха, че Земята губи своята атмосфера и въз основа на хипотезата на Шемшук става съвсем ясно защо. Поради глобалното обезлесяване. Много старателно се опитват да ни внушат, че човечеството води това хищническо разработване на земните недра и обезлесяването. Но нима обикновените хора имат някакъв доход, а и някаква изгода от огромните печалби на транснационалните корпорации? Не, следоватално за това не е виновно човечеството, а паразитният хибриден световен "eлит", контролиран от нехуманоиден разум.
А в началото на ХIХ век, съдейки по картините на художници от онова време, очевидно е имало някакво катастрофално събитие, при което са загинали почти всички дървета. И най-много то се е отразило на територията на Русия, въпреки че и Западна Европа пострадала. Трудно е да се каже от какво точно е причинено: падането на метеорни потоци или разрушителни оръжия, изгорили дърветата върху земната повърхност. Едно нещо е ясно - дърветата са загинали и вероятно са се променили както състава на въздуха (количеството кислород), така и неговото налягане. И в двата случая това може би е използвано от гущероподобните господари на световния "eлит" против въстаналото срещу него човечество.
И не е случайно, че точно в този период от време са направени много "промени" в официалната версия на историята. Но едновременно с това, всяко споменаване на катастрофално събитие е било изтрито от нея. Единственото нещо, което тя споменава, това е относно 1816 г. като "годината без лято", което може и да е пряка последица от започналата на планетата "ядрена зима".
Също така е характерно, че през XX век, в хода на множество тестове на ядрени оръжия отново кислорода изгаря, а обемите на обезлесяването вземат катастрофални размери. Всичко това неизбежно води до спад в атмосферното налягане и последващо изключително неблагоприятно за човечеството изменение на климата. Но ако приемем, че някой умишлено, използвайки слугите си от световния "eлит" изменя климата "за себе си"? И тогава става ясно, че този "някой" няма нищо общо с човечеството. В крайна сметка, за човечеството, тези условия само се влошават.
Но защо ние позволяваме на тези нехуманоидни сили да променят нашата планета "за себе си"? Може би е време да се спрат техните престъпни планове, докато атмосферата не е станала абсолютно негодна за нашия начин на живот? Все пак изгарянето на кислород, промишлените емисии на въглероден диоксид, както и унищожаването на растенията не само води до промяна в състава на въздуха, но също и в атмосферното налягане. Време е да се разбере, че растенията, произвеждащи кислород, са нашите естествени съюзници в борбата срещу нашествениците и тази паразитна сатанинска система, която те са изградили на Земята с помощта на слугите си.
Необходимо е не само да се прекратят всички ядрени опити, но и варварското обезлесяване, да се премине към екологично чисти и евтини енергийни източници, към безгоривна, ефирна технология, която се крие от паразитите, защитаващи интересите на нечовекоподобните си господари. И е нужно активно участие в засаждането и отглеждането на растения - нашите естествени съюзници. Само не ГМО, които не са в състояние за възпроизвеждане и затова толкова грижливо са ни налагани чрез "борците против псевдонауката", корумпираните чиновници и другите служители на паразитната система, която обслужва интересите на нечовекоподобните господари. Трябва да се отговори със "зелена революция" на всички тайни опити за промяна климата на Земята.По материали от Интернет

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.