петък, 7 април 2017 г.

Кой има нужда от историческите митове?

Фактът, че официалната версия на историята в голяма степен е подправена, става ясен на все повече хора. Все повече измислени  от фалшификаторите исторически митове се разпадат на прах, не издържайки трезв поглед и елементарен анализ, и това не може да не тревожи тези сили, които ни подхвърлят вместо реалната нашата история, "сборник от фантастика", известен като "официалната история".
Но кой и защо има нужда от цялата тази глобална измама? Какви са целите, преследвани от фалшификаторите на историята? Ето например какво можете да прочетете за това в книгата "Тъжното наследство от Атлантида. Кой ще загине под колелата на историята?": "Ние не живеем на базата на знанията на истинската история, а базирани на исторически мит, в който някакъв начин са тълкувани данните на археологията, съобщения от древни сказания, оцелели летописи и измамни фалшификати.


Според преобладаващия исторически мит, съвременното човечество се родило в животинския свят, навлязло в каменната ера, първите регионални цивилизации са възникнали преди около 5-7 хиляди години, от около преди 3 хиляди години води началото си писмената история. И благодарение на писмената история, всички ние повече или по-малко можем добре да сме информирани за миналото на регионалните и глобалните цивилизации, като се започне от около средата на първото хилядолетие преди Христа.
Основната теза на този култивиран в продължение на векове исторически мит във всичките му разновидности, към който би трябвало сам да стигне  читателя на учебници по история и популярна литература на исторически теми е - тезата за неконтролираните хора, както и за предварително непредвидимито за тях течение на глобалния исторически процес.
Цялото обществено управление в съответствие с тази теза, има хронологичен предел на живот в рамките на едно поколение, и териториално - ако не с държавните граници, то с границите, на които може да се основава военната мощ на държавата в мирно време и да провежда патрулиране в бойни формации. А зад тези хронологични и географски граници всичко, според версията се твърди, че работи само по себе си без някакво умишлено въздействие на дадени сили вътре в обществото. Този мит е прикритие за шефовете на световната политика, които я осъществяват в съответствие с доктрината на "Второзаконие-Исая" за изграждането на световна расистка "елитарна" държава ...
Чрез системата на образованието ни внушават мита, че глобалния исторически процес е неконтролируем и непредвидим ... В резултат на това хората не могат ефективно да се противопоставят на разрушителните дейности на мафията и на тълкувателите на живота, основани на Библията или марксизма ... Последните дни на Атлантида преди гибелта й изцяло съответстват на нашето време - същия безпрецедентен научен и технологичен напредък, същата ужасна духовна и морална деградация на хората. Днес, в преследването на изграждането на световна робска цивилизация реставраторите на поредната Атлантида вървят срещу Божия промисъл, насочвайки хода на историята към неизбежна катастрофа".
По този начин фалшифицирането на истинската история е нужно за дискретен контрол върху историческия процес и манипулиране съзнанието на хората. Отсъствието на истината за нашата реална история за нашите предци, които са създали древни високо развити цивилизации, ни превръща в дърво без корени, а липсата на знания за причините за гибелта на тези цивилизации позволява на световните манипулатори да ни принуждават всеки път "да настъпим едно и също гребло".
Типичен пример за това е тъжната съдба на Атлантида - древна цивилизация, която поради технократските пристрастия в развитието и деградацията на духовността е станала робска сатанинска цивилизация, в която процъфтява култа към кървавите човешки жертвоприношения. И тя е загинала заради желанието си за световно господство и развихрянето на глобална термоядрена война.
Но и след края й слугите на тъмнината не се наситили и успели да я "възстановят" - първо като Римска империя, а след това чрез модерната "западна цивилизация". Не е случайност, че военният съюз на западните страни се нарича "Северноатлантически". И не е случайно, че развитието на тази цивилизация копира по сценарий историята на Атлантида.
Но ако историята на Атлантида ни е била добре позната, то дали биха позволили народите от Западна Европа и Северна Америка отново да ги водят по пътя към унищожение? Очевидно - не. И това е още един отговор на въпроса за какво е необходима фалшификацията на историята на силите, намесващи се в историята на човечеството. И още повече, че крайната цел на тези сили е пълното унищожаване на човечеството, при това с неговите собствени ръце.


По материали от Интернет

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.