събота, 4 февруари 2017 г.

Число. Кръговрат на циклите - по Крис Минев

Число

Числото е отношение (пропорция) и представлява част от цялото – подсистема, свързана във верига с други подсистеми (числа) в едно цяло – цялостна числова система в пространството на обект и средство, абстрактен качествен (внимание, това е ново) и количествен израз на част от цялото, на множеството елементи или на част от тях.
Числото08 едно написано по този начин ±1 със знак плюс/минус в долна степен пред цифра едно в енергиен поглед носи специално качество Ин (“минус”) и Ян (“плюс”) вътре в себе си. Дуализъм от две неща-числа -1 и +1. В същото време, от друг поглед, цифрата ±1 в разширен запис спрямо долна граница нула е триализъм от три неща: -1, ±0, +1.

Кръговрат на циклите

Кръговратът на цикли (Цикъловратът) е термин, с който се представя съвкупност от процеси за множество цикли осъществяващи се като скрита перфектност в Дипол (а) Енергия.
Eдиният кръговрат от цикли е ±9 степенен за енергийните нива19, 25.
Bторият ±8 степенен е за скокове нагоре, или надолу между нивата.
Третият ±7 степенен е за обвързани в едно цяло Диполи Енергия, в пространствена организация в локално пространство.
Чeтвъртият кръговрат от цикли е ±5 степенен29 между фундаментални качества в Дипол (а) Енергия, в ±5 степенна организация и т., н.


 http://forum.tisitova.com/viewtopic.php?f=18&t=129&sid=c71f2be04ccf4881af984d6a39b4da3e

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.