събота, 11 февруари 2017 г.

Класификация на психокинетичните явления

Известният немски изследовател в областта на парапсихологията E.Meкелбург в своя труд "Психокинеза. Връзка на съзнанието с материята" предлага следната класификация на психокинетичните явления:
1. Ефект на безконтактно огъване и придвижване. Това е деформиране на обекти (лъжици, вилици, ключове и т.н.), без физическо въздействие, както и безконтактно придвижване на метални и неметални предмети на разстояние.
2. Телепортация. Безконтактно и често мигновено преместване на обекти от една точка в пространството (и времето) в друга.
3. Апорт. Неочакваното възникване (материализация) на обекти от нищото.
4. Пенетрация. Проникването на обекти през твърди предмети (стени, затворени стени на съдове), без да бъдат повредени.
5. Левитация. Необяснимо свободно кръжене във въздуха на предмети или хора.
6. Пирокинеза. Възпламеняване на обекти на разстояние без физически и химически въздействия.
7. Материализация \ дематериализация. Внезапна поява и изчезване на предмети.
8. Трансмутация. Преобразуването на материята, превръщането на един елемент в друг.
Всички тези способности могат да бъдат както осъзнати, така и спонтанни, т.е. неуправляеми. Във втория случай те могат да бъдат опасни едновременно за носителя на тази дарба и за другите. Поради това е особено важно да се изследват тези явления и тяхното осъзнато развитие. И сега много учени се доближават до сериозни изследвания в тази област.
По материали от Интернет

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.