неделя, 1 януари 2017 г.

Hулев транспорт. Oбтекаем поток - по Крис Минев

Hулев транспорт

Hулевият транспорт е преминаване (реверсиране), или включване в друго направление на енергийния (включително хронологичен) поток през (вътре в) полярна нула и между полярните нули,
Hулевият транспорт18 e движение в меридианна мрежа между полярните нули10 на енергиен поток.
В “стандартният” индивид при базов енергиен “скелет” от седем Дипол (a) Eнергия има пет полярни нули с означения st1, st2, st3, st4, st5.
Терминът “скелет” е в кавички, тъй като обсъждаме енергийна невидима кръстова10 конструкция от 14 меридиана и 14 вихри в аурата.
Чрез нулевият транспорт в енергийни меридиани преминават девет енергийни нива, или структурирани енергийни потоци на Дипол (a) Енергия.


 Oбтекаем поток

Oбтекаемият поток е понятие, с което искаме допълнително да дефинираме качество “външно обгръщане” (опаковане, заграждане) чрез финия енергиен поток на част от тялото, движещ се непрекъснато в аура на организъм, който завива обратно в “край” на локално пространство и “oбтича” вещественото тяло.
Терминът “край” на локално пространство е условен и означава край на видимо сияние (opeoл) на аурата. Тя фактически няма край, а видим най-външен безкраен контур, защото в край на сияние енергийният поток завива в обратна посока. 


 http://forum.tisitova.com/viewtopic.php?f=18&t=129&sid=c71f2be04ccf4881af984d6a39b4da3e

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.