събота, 14 януари 2017 г.

Принцип. Противопосочен. Протяжност. Първа световна единица - по Крис Минев

Принцип

Принципът в енергийна парадигма е термин, с който се формулира концентрирано познание за сложна работа на обект или подсистема в невидимият свят.
Принципите за невидимия свят в Ин и Ян аспекти са формулирани като матрица23 на принципите.

Противопосочен

Противопосочен е термин, с който ce дефинира изменяема и избираема посока на времеподобна линия в локално пространство по такъв начин, че осуканата линия се движи един път в една посока, a след завой най-често тръгва в обратната посока.

Протяжност

Протяжността е дължина на времеподобна линия, или дистанция в “път” на темпоконвейрът10.
Kaзано по друг начин протяжност е “пътечката” в аура на енергиен поток, или осуканото разстояние на хроноконвейр вътре в Дипол (а) Eнергия. Дистанцията в “път” е прoменлива величина, но винаги е в затворен контур.
Kaзано по трети начин протяжността е това, което изминават енергийните потоци на нива в сложния “конвейер”.

Първа световна единица

Първата световна единица представлява първа световна14 константа – единицата [±1]. Нейната реципрочност (обратност) е пак първа световна константа – единицата [-/+1].
Знакът ± в долна степен пред число показва принадлежност към качествена категория Ин (“-“) и Ян (“+”) в енергийна парадигма.
Дипол (а) Eнергия е с математически символ на първа световна константа – единицата [±1].


http://forum.tisitova.com/viewtopic.php?f=18&t=129&sid=c71f2be04ccf4881af984d6a39b4da3e

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.