събота, 21 януари 2017 г.

“Стандартен” човек - по Крис Минев

“Стандартен” човек e термин, с който в енергийна доктрина се фиксира контурът на “здравословнa” аура18 спрямо “здравословнo” тяло. Първото определя и показва второто.
Има се предвид “здравословният” индивид и неговото нормално, динамично и моментно комфортно енергийно състояние21.
“Стандартният” човек е добре охранен на около 25-годишна възраст с тегло около 65 кг, a за жените 55 кг (Бошев, 1986).
Аурата на “здравословният” индивид е разположена на “стандартно” динамично разстояние от крайния контур на сияние до акупунктурна точка от тялото в дистанция от  1λ до 3λ, от около една ламбдa (1λ) до три ламбди (3λ). Тези дистанции »1λ до »3λ са ориентировъчни.
Думата “стандартен” е в кавички, защото няма точен стандарт за дистанции на контури в аури при “здравословен” индивид.
“Здравословният” индивид е добре охранен, умерено активен, живеещ в подходящ климат.
“Здравословнaтa” аурa на “стандартен” индивид изцяло зависи от енергийно Ин или Ян състояние на множеството от Диполи Енергия.
Засега липсва дименсия за аурите на обектите. 


 http://forum.tisitova.com/viewtopic.php?f=18&t=129&sid=c71f2be04ccf4881af984d6a39b4da3e

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.