понеделник, 2 януари 2017 г.

Полярна нула - по Крис Минев

Полярната нула (знак -/+0, или 70, или минус върху плюс нула, или st връзка) е сложна връзка, “кръстовището” между два енергийни потока без “светофарна уредба” между две противоположности.
“Кръстовището” фиксира положение между противоположности на всяко енергийно ниво в системата.
Полярната нула18 е голямо нещо, а не нищо.
“Гарата разпределителна” като енергийно “кръстовище” е среда в системата, център за енергийни скокове нагоре и надолу и обратно в процеси.
Полярната нула служи за промяна на поляритет, като преобразува от плюс в минус и обратно поток.
Полярната нула e “център на кантар” за приблизително уравновесяване на вихри (противоположности), като едновременно е и област за трансмутация (преобразуване) и eнергиен запис в пет качества на събития от време-настояще.
“Гарата разпределителна” е инвертор (обръщач) на процеси, вход и изход на енергийните нива, а също долна граница между проявеното и непроявеното.
Полярната нула е долна граница на безкрайно малките числа, място за “кръстосване” на два енергийни меридиана, област за обединение на енергийна мрежа на съзнанието.
Полярната нула с програма “запомни” записва като част (1/125 000) от енергийна мрежа на съзнание информация от време-настояще в енергийните меридиани, в събития за време-минало.
“Гарата разпределителна” е връзка за движение на информация през времена настояще, минало и бъдеще.
Полярната нула е обединител на абстрактни полета с обратна ориентация в локално пространство спрямо поляризирани други съседни части.
“Гарата разпределителна” е част от енергийна мрежа от полярни “нули” в обект; “точка” от енергийна мрежа “нули” в сложна система, част от енергийна мрежа на съзнанието.
Полярната нула в енергийна доктрина e по-различна нула, тя е парадокс в енергийния свят, а всяка отделна система (обект) имa своя полярна нула, която тук нe е общо понятие за нула, касаещо света изобщо в глобален план, а специална, частна област, индивидуална “гара” разпределителна, в която енергийния поток сменя посоката си на движение и поема в ново направление.
Полярната нула се прилага към всеки частен енергиен случай, затова тя е описана специално и се дефинира пространствено, като на всичко отгоре, като специализирана област около 0.9 микрона има обратна минус/плюс ориентация спрямо меридианите, които са с плюс/минус ориентация.
Hещо повече, ако някъде в енергийни описания е употребенa думата “нула”, без да е поставена думата полярна пред нея, следва в текста да разбираме като смисъл именно нея, а не общото понятие за нула.
Специално за “стандартен” човек полярните нули24 са около 125 00 броя.


 http://forum.tisitova.com/viewtopic.php?f=18&t=129&sid=c71f2be04ccf4881af984d6a39b4da3e

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.