четвъртък, 31 май 2012 г.

Действие на психотронното оръжие

  Teрминът психотронно оръжие е възникнал сравнително неотдавна и очевидно произходът му може да се свърже със създаването на Междунадордното общество по изследване на психотрониката, създадено през 1973 г. Първите генератори на т. нар. "торсионно поле" са отнесени към разреда психотронно оръжие, тъй като то може да влияе върху психиката и здравето на човека. 
  С тяхна помощ от биообекти може да се "сваля" всякаква информация, в това число техните лични усещания, възприятия, психо-емоционални състояния и т.н. Дори в перспектива може да се вижда с очите на другия ; например ако се запише избликът на психическа енергия във вид на реакцията на човека към горещата капка, паднала върху дланта му, а след това тази информация се преадресира по индивидуалния Р-вълнов канал към друг човек, последният ще реагира адекватно на въздействие, което реално не се е случило с него, но при това той наистина ще потръпне от изкуствената "болка". Тоест "адресатът" на информацията може да "страда" заедно с "потърпевшия" . По същия начин може да се трансформират илюзии за реални усещания и чувства, но в действителност да не се изпитват такива ! А мнозина твърдят, че ясно "чуват" някакъв вътрешен глас, който им заповядва да извършат някакви противозаконни действия, за което свидетелстват протоколите от много съдебни разследвания.
  Следователно по принцип може да се моделира всичко ! Със зла умисъл могат да се моделират на друг човек различни болезнени или критични състояния, възникващи при инфаркт, инсулт, други тежки заболявания. Такива възможности явно тревожат, но те трябва да бъдат отчетени, за да могат да се вземат мерки за тяхното предотвратяване.
  Теоретично не е изключено с помощта на Р-вълни в мозъка на друг човек да се внедрят реакции, характерни за различни животни, и по този начин да се влияе на неговото поведение. Така например агресивността на тигъра може да се "вгради" в индивида и той да придобие черти на съответното животно.
   Подобно психоклониране очевидно е особено опасно и трябва да бъде предвидено и предотвратено.
  Но най-лошото е, че една малка група безконтролни господари на биоенергетичен генератор на Р-вълни може да осъществява контрол върху голяма група от хора, да ги зомбира и да ги превърне в послушни овце. Например - някой злонамерен оператор на спецгенератор може да "поговори" с жертвата по телепатичния канал на Р-вълните, като се представи за "бог" или "ангел", и човекът, повярвал на този "разговор", да започне истински да вярва и да върши всичко, което изисква от него псевдовсевишният !
  Разбира се, не всеки съвременен човек веднага ще повярва във възможностите както на апаратурата за четене на чужди мисли, така и във възможностите за телепатично общуване или психично влияние върху други хора с помощта на Р-вълни или подобни на тях, приемайки го за измислица или фантастика. Но както се казва - който е предупреден, той е спасен. Несъмнено откриването на Р-вълните е от изключителна важност, но въпросът е в чии ръце ще се намират и приборите за психично влияние. 
  Въз основа на множество различни факти може да се каже, че има всички основания да се смята , че Р-вълновото биогенериращо оръжие отдавна е създадено и тайно се прилага не само в Европа, но и в целия свят, но е практически невъзможно това да бъде установено с обичайните средства...


  Още по тази тема -  http://universalnite1neo.blog.bg/hobi/2011/11/07/kak-vi-slediat-i-podslushvat-cheteneto-na-misli-e-realnost.847776

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.