вторник, 1 май 2012 г.

Време на раздели , но и на нови взаимовръзки

  Понастоящем мoщен енергиен приток влияе върху енергийните структури на планетата и човека, макар и да не може да се осъзнае от всеки ; той се концентрира най-вече в местата на блокажи и нискочестотни енергии, като изчистването протича лавинообразно или скокообразно. Емоциите имат доста широк диапазон и емоционалните скокове могат да се случат дори в течение на няколко часа. Понякога това състояние е съпроводено от пълен упадък откъм сили или обратно – неоправдан оптимизъм и приток на енергия “отникъде”.

   В сегашните процеси на трансформиране е засегнат и феномена време : то понякога се ускорява или внезапно “спира”. Това е свързано с пробивите на квантовото време в тази триизмерна реалност , когато “тук и сега” може да се разтегне даже във вечност.

   Потокът на времето продължава да разделя хората – тези , които следват еволюционния поток и другите , които са избрали да останат в старата реалност. Реалностите и на двете групи ще съществуват паралелно, а сложността при разбирателството между тези общности ще нараства.

   Все пак тези, които поддържат триизмерната реалност остава достатъчно голям, за да не се срути тя преждевременно с драматични събития.

   На Земята вече има достатъчно въплътени, които са способни да бъдат проводници без изкривявания на енергиите за новата реалност. При тях низшите и висши енергийни тела са синхронизирани и представляват “акупунктурна игла” за проявлението на замислите , идващи от висшите планове. През такива тела безпрепятствено струи светлинна енергия, носеща светлинни кодове в определени нива на планетата за небходимите трансформации. Такива хора са наясно за своето място и изпълняват ролята си.

   Тенденциите за самоопределяне ще се проявят в пълна степен. Стремежът към истина и самопознание ще е естествено за много хора. Но неотработените лични качества могат да изкривят този стремеж, посредством засилени процеси за сравнение и унижение на другите хора и техните истини, в добавка с прокламирането на своята истина за единствено “вярна”.

   Предстои да се прояви и друга тенденция – обединението на единомишленици. Така в триизмерния свят ще намери отражение процеса по укрепване на новите светлинни “връзки” на Висшето съзнание. И въпреки това,не е изключено тези обединения често да протичат под лозунга “най-истински” и да са придружени от стълкновения между гледища, учения и направления.

   Лъжливите основи на групите/обединенията в тесен кръг продължават да се рушат чрез личностни спорове и претенции. Това обаче е необходим процес на изчистване колективното ментално и астрално поле на човечеството, без което не може да се продължи по-нататък. И е по-добре да се реализира сега , вместо да се отлага.

   Като цяло сега е благоприятно за тези , които вече са се определили. Но и те няма да избегнат духовни кризи, които да ги подтикнат към още по-осъзнато укрепване на избраната позиция . Все пак тези кризи могат да се избегнат по пътя на цялостно разбиране за целесъобразността на протичащите процеси. Така няма да има дълги депресии и сериозни физически неразположения.
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.