четвъртък, 7 юни 2012 г.

Науката - лъжи и прикрити истини


  На най-високо човешко ниво илюминатите твърдо са решили да поддържат мита, че няма такова нещо като дух или вечен Аз. Те знаели, че това не е вярно, но това познание било само за тях, не за хората, които искат да контролират. Религията била изживяла дните си и човечеството започнало да отхвърля нейните възгледи. Това ( решили илюминатите ) щяло да продължи да се разраства. Друга сурова система от вярвания трябвало да замени мястото й, а те така или иначе предпочитали хората да мислят, че не са нищо повече от парчета месо. Едно от творенията им било прочутото Кралско научно дружество във Великобритания. То отворило врати в края на 17-ти век и било прекрасно средство за продажба на доста хистеричната идея, че съществува само физическия свят. Сбогом, Боже. Медиите отново изиграли ролята си на добрите кученца, каквито избрали да бъдат и те все още се отнасят към думите на "учения" като към солидна истина, едва ли не аксиома. В крайна сметка те са учени и са много умни хора, които "знаят" повече от нас. Знам, че не разбирате научните жаргони, но не си блъскайте главата. Просто продължете да си живеете и оставете учените да ви казват кое как е. Те знаят най-добре.

   Какви отрицателни последици е имало това върху човешкия живот. Отново се връщаме на петте сетива. Колективният ум на "официалната" наука е убеден, че физическият свят е единствен съществуващ. Те са осмивали всеки ( дори и колегите си ), който е поставял под съмнение това твърдение, а илюминатите са се погрижили за тази яростна атака срещу истинските учени. При това състояние на погрешно разбиране една наука явно би насочила своите изследвания към света на 5-те сетива. Нейните "постижения" през около последните 200 години се заключават в разкриването на част от потенциала за експлоатация на материалната природа. От гледна точка на това физическо ниво тя е постигала някои забележителни "подвизи". Тя се приземи на Луната (доста след като тайните учени са го направили обаче), разработи безброй кухненски и всякакви други уреди и намери начин за лекуване на симптомите и по-рядко на причините за някои заболявания. Но пренебрегвайки и отхвърляйки съществуването на други нефизически нива при хората и планетата, тя си е създала много ограничен и изкривен възглед за Сътворението. Тъжното е, че същото е станало с милиарди хора. Далеч от придвижване напред на разбирането, тя го е задържала, подкопавайки усилията на по-просветените учени и на хората, работещи с ясновидски източници, които оспорват възгледа за живота "това-е-всичко".
   Модерната наука се опитва да наложи тясна, редукционистка гледна точка върху човешкото съзнание. Тя полага неистови усилия да ни убеди в нереалността на явления, та били те и постоянно повтарящи се, които не може да обясни. Сред тях са силните предчувствия, усещането, че някой те наблюдава, доказателствата за наличие на телепатия, астралните пътувания и данните от тях, многозначителните съвпадения и редица други неща, които съвременната наука предпочита набързо да замете под килима. И което е далеч по-важно, науката - или поне в тази своя редукционистка настройка - отрича универсалното човешко преживяване на смисъла на живота. Някои учени стигат дори дотам, че да се чудят дали си струва да задаваме въпроса за смисъла на живота, има ли го или не.

   Историята на науката в много отношения е огледален образ на историята на религията. И двете избират едно верую и вярване, което след това налагат на света, и двете се опитват да блокират всички усилия за представяне на информация и доказателства, които излагат наяве техните погрешни разбирания. Но тогава и двете са контролирани от едни и същи господари, които са се погрижили оцеляването им да става чрез потисничество. Веднъж издигнали своя флаг и прокламирали една твърда догма, техните империи, финансиране, власт и влияние стават зависими от оцеляването на тази догма в умовете на достатъчен брой хора. Прикриването на информацията и разбирането са решаващи за продължение на съществуването им. Ако сте учен, чиито живот зависи от съществуващата научна догма, желанието да блокирате алтернативните обяснения, които биха разбили тази догма може да се окаже непреодолимо. Системата, със значителното влияние на илюминатите без съмнение се е погрижила такива ключови области като наука, политика, икономика, медии и религии да прикриват истината, ако искат да оцелеят. Прикривайки тази истина, те трябва да пропагандират една деструктивна илюзия, върху която да се фокусира вниманието на роботизираните хора. Медиите угоднически ги подкрепят като тиражират мита, че институционалната наука е на върха на човешкото разбиране.

   Във вселената на науката материята превъзхожда съзнанието. Съзнанието е вторично, едва ли не случаен продукт на материята, несъществен и напълно неприсъщ на съществуването й. Докато във Вселената, в която съзнанието предхожда материята, връзката между мисълта и материята е далеч по-близка и неразривна. Тя е жива, дишаща, динамична. Всичко в тази Вселена е живо и притежава някакво съзнание, дори и в по-малка степен, всичко е чувствително и реагира интелигентно на нашите най-изконни, неизказани, истински нужди.


   Бентът на науката се е отприщил и тя върви към своя крах, както е с всички проявления на Системата. Чрез преживяванията на прага на смъртта и "необяснимите" явления от отвъд продължават да се трупат доказателства, които разкриват ограниченията в разбирането и прозорливостта в основата на "официалната" научна теория. А отвътре непредубедените, истински учени, които се опитват да разшифроват мистериите на Сътворението, се вдъхновяват от повишаващото се съзнание и започват да приемат онова, което медиумите говорят от дълго време. Тези принуди върху научната догма ще доведат до краха на сегашното научно (не)мислене и неговата влиятелна и заблуждаваща империя в близкото десетилетие

   Ще видим, че физическото тяло е далеч по-фантастично творение, отколкото се представя от днешната наука и че в основата на здравето и болестта е мисълта. Нашите етерни енергийни полета организират физическото тяло и закодират всяка клетка с памет за онова, което е и което трябва да бъде. Клетката е класически пример за универсалния принцип, че "каквото е горе, такова е и долу". В енергийната система и памет всяко нещо е по-малка версия на цялото тяло. Нашите мисли непрекъснато влияят на този процес положително и отрицателно. Всичко, което става с нас и засяга мислите ни, се отразява на генетичния код на ДНК, който ние предаваме на своите деца , или за да бъдем максимално точни - на физическите тела, които създаваме за съзнанието на нашите деца. Може да се получи генетично заболяване заради емоционална травма или физическа злополука, която някой е преживял в същата генетична линия преди хиляди години. Въздействието на емоциите върху етерната организация се предава до ДНК, докато ДНК не се "почисти" от този наследен генетичен дисбаланс. Това може да стане бързо и лесно, само за няколко минути, ако знаете как и продължителните болести изчезват след такова лечение.

   С настройването на истинските учени към по-високи честоти , разбирането за това кои сме и за естеството на живота се пробужда в тяхното съзнание. Това ги отвежда към области за проучване, които ще отключат пред тях мистериите. Върхушката ще се опита да се противопостави на техните заключения, но това ще е без значение.

   За финал ще споделя какво е виждането ми относно бъдещето . Ще слушаме истории за едно време на Земята, когато хората са казвали, че съществува единствено материалният свят ; ще ни разказват за една толкова примитивна цивилизация, че представителите й грабели планетата за горива, разрязвали телата си и използвали еликсири, които причинявали толкова болести, колкото и лекували ; или за това как вярвали на хора, наречени политици. Ще се усмихваме на разказвачите, ще клатиме глави и ще ни се струва трудно да повярваме .

1 коментар:

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.