петък, 24 август 2012 г.

Силата на интуицията

  Няма да намерите нито един човек, който да не е изпитал на себе си силата на интуицията. Това е моментално прозрение, мигновен проблясък от знание и озарение, който ни предлага еднозначни решения. И колкото и странно да изглежда, даже незнаейки откъде е дошло решението, ние вярваме в него, разчитайки на своите вътрешни усещания за Истината.   Именно – вътрешните. И това не е случайно. Интуицията е способ, който изхожда от нашето разбиране за света , от нашето възприятие на обкръжаващата действителност.

   Според Юнг интуицията е една от 4-те психични функции. Последователите му Къртши и Бейтс са считали, че хората, притежаващи активна интуиция принадлежат към авангарда на културата. Те се стремят към компетентност, ефективност във всичко, и въпреки това възприемат всяка работа като игра. 

   Хора, владеещи активно интуицията, решават нови и сложни проблеми, прекарвайки ги през своето вътрешно виждане за реалността. Те се отъждествяват с проблема, одушевявайки го, “впръсквайки” в него от своята жизнена сила, създавайки по този начин живо същество, което живее по свои закони самостоятелно. И наблюдавайки развитието на събитията на одушевения процес в имагинерната реалност, ние можем да отбелязваме знаците, които ако бъдат осъзнати и пренесени в реалния свят, могат да ни укажат нови решения и възможности. Но как да ги уловим ? Как да разберем какво иска да ни подскаже интуицията ?

   За да работим ефективно с интуицията е нужно да осъзнаем, че интуитивното мислене не може да е самоцелно. Това е само инструмент за достигане на всякаква цел, която сме си поставили. Формулата “ Само да овладея интуицията и всичко ще е наред” тук не работи. Нали ние владеем интуицията от самото си рождение. Тя работи винаги и при всички. Нужно е просто да се научим как да я използваме по предназначение, и тогава тя ще е най-добър помощник в живота ни. 

   Така че какво е това интуиция и как да я използваме ?

   За да отговорим на този въпрос е добре да си припомним, че ние притежаваме два метода за възприятие на реалността – интуитивен и логически. Доста често те се конфронтират помежду си. Логиката отхърля интуицията, интуицията мачка логиката. Но може да ги научим и да работят съвместно , в един впряг. За да не става както в приказката “орел, рак и щука”. 

   Много често логиката не се доверява на интуицията, понеже много хора се боят от внезапно дошлите знания. Но достатъчно е да повярват как се появяват нови възможности и нестандартни решения, помагащи за достигане на поставената цел.

   За да няма конфронтация между логиката и интуицията е нужно поотделно да им се оформи поле на дейност, в което те ще работят. Смисълът от работата на интуицията е в това да обобщи информацията, събрана от нас по всякакви начини. Ние дори не си представяме какъв обем информация получаваме всяка секунда ! Но осъзнаваме много малко. Ето например – сега четете този текст. А кой от вас осъзнава допира на дрехата до тялото си ? Или изобщо какво осъзнавате в този момент ? Където е насочено вниманието ви – това и осъзнавате. Интуицията работи едновременно с целия обем информация, постъпваща у нас от външния и вътрешния свят. Тя е способна за нула време да обработи и обобщи огромно количествo информация и да ни даде решения, неизискващи доказателства. Изведнъж ние знаем какво и как да направим и сме уверени , че това е правилно. 

   И тук към действие пристъпва логиката. Тя проверява решението на интуицията и ако крайният резултат не е от съзнателна опитност, то тази част от личността ни ( ако не е достатъчно тренирана ) най-често отхвърля решението, предложено от интуицията. 

  Да се върнем към полето на дейност за всяка част от нашето мислене. В този смисъл интуицията е стратег , а логиката – тактик. 

   Интуицията е генерализатор, а логиката – специалист . Интуицията – главнокомандващ , логиката – войник. Интуицията – директор на предприятие , логиката – технолог. Интуицията посочва линия за действие , логиката решава как и кога да се осъществи. Представете си какво би било ако изведнъж технологът се възпротиви да изпълни зададената задача. Всичко ще полети в ада и нищо няма да осъществим. Именно във взаимодействието на логиката ( като линеен фактор на мисълта ) и на интуицията ( като обобщаващ фактор ) се крие възможно най-ефективния резултат.

   За интуицията е важна всичката информация. Както положителна, така и отрицателна. От целия обем на информация тя е способна да отсее главните положителни моменти, които водят до оптимален резултат. И недейте се намесва в работата й със свои мисли и разсъждения ! Просто се отпуснете и наблюдавайте какво става. Наблюдавайте знаците, картините и образите.

   Поради това при работа с интуицията сме длъжни да се опрем на нейната мъдрост и умение да обработва паралелно огромни масиви информация, отделяйки от тях най-същественото, което отговаря за поставената задача. И ако при вашата заявка за най-ефективно иползване и разпределение на силите относно вашето начинание възникне образ на банан – не се смущавайте, то е нужно за интуицията, макар за логиката да изглежда несмислено. Просто позволете на стратега си да обобщи и сортира информацията , след което да избере оптимално решение. 

   От друга страна ние сме длъжни при работа с интуицията да се научим как да разшифроваме тези предложени ни от нея образи. Понякога те са конкретни , а друг път – неясни и мъгливи. Но независимо от това, всички образи и знаци имат голямо значение за успешното решение. И опитвайки се да ги разшифроваме с помощта на логиката , често пъти не успяваме.

   Поради това, при търсене на значението на някой образ слeдва да се обърнем към своите вътрешни усещания. И тогава всичко идва по местата си. Естествено идва озарението и ние за пореден път се пляскаме по челото с възгласа “Как не съм го обмислил по-рано !” Забележете, че тук думата “обмислил” има своен смисъл. Какво правим, когато мислим ? – Отговорът е прост : избираме с помощта на логичната част способи за анализ на информацията. И правим това линейно с помощта на формулата “ ако – тогава “. Логичното мислене от гледна точка на енерго-информационния обмен представлява двойнствен модел за търсене на възможности. Приблизително може да се изобрази като верига от логически блокове ДА – НE. 

   Но интуицията – това не е способ за мислене , а за търсене на оптимален резултат по формулата на паралелна обработка на огромен обем информация.

   Ако в първия случай процесът “обмисляне” е линеен , то във втория е многоизмерен по сбор и обобщение на информация според определени признаци. А най-интересното е, че тази информация , която не е взела участие в този момент, бива използвана от интуицията в бъдеще. Т.е., не се изхвърля като ненужна , а се складира в безсъзнателното до “по-добри времена”.


   Интуицията работи със символи, които играят ролята на подсказка. Те ни помагат при вземане на точно решение. Тези подсказки изглеждат по-скоро като алегория. Все пак на малцина ще им дойде в главата , че розовият цвят, който поливате и той изведнъж разцъфва може да означава ваш бъдещ успех с полагане на малко усилия. И само от вас зависи какво ще вложите в символа на розата .

   И така – интуицията е най-мощния инструмент, който може и е нужно да ползваме. На това можем да се научим. Или просто да си спомним как сме го правели в детството, когато логиката е била недостъпна за нас. Децата са интуитивни по рождение. И нищо не ни пречи да обединим у себе си мъдростта на интуицията ( заложена ни изначално ) и силата на логическото мислене ( което сме научили ) . Всички козове са в нашите ръце, понеже сега, като възрастни хора осъзнаваме много повече, отколкото преди. И съзнателно обединявайки тези 2 мощни инструмента – да достигнем нови успехи в живота и самореализацията. 

       По материали от Интернет

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.