петък, 2 март 2018 г.

Основи на строежа на материалния свят и на формирането на мозъчните генотипи - 19

Сънят като контрол на кармата

Сънища и съновидения, тълкувания и справочници за сънищата са в основата на почти цялата работа на практикуващите от шаманизма. Известно е, че има много видове сънища - това са цветни сънища и сънища без съновидения, и мигновени сънища. (Човекът спи за няколко минути, заспива перфектно и в същото време вижда сън с продължителност няколко часа). По време на сън човек може да пътува, да изпълнява много специфични действия, да бъде на места, които са недостъпни и т.н. За пръв път идеята за съня като средство за контрол бе изразена от Фройд.
На Земята няма нищо случайно. Както казах по-рано, всички живи същества - това са биосензори, а ако се промени (по Програмата), честотния баланс, след това изчезват ненужните биосензори и се появяват нови. Същевременно трябва да се има предвид, че според Програмата честотният баланс само РАСТЕ (октавата се увеличава), поради което биосензорите с големи размери постепенно изчезват и се появяват по-малки. Особено внимателно системата за управление наблюдава човека. Мутациите са неприемливи, а веднъж на тактов интервал се извършва краткосрочно изтегляне на част от мозъка (според графика) за целите на контрола. В този случай за изтеглената част от мозъка се стартира тест и коригиращото въздействие се формира въз основа на резултатите от теста, след което изтеглената част от мозъка  се връща. Ако корекцията не е достатъчна за целия мозък, носещата честота се премахва или кармата се намалява.
На Земята има 12 системи за управление (които са взаимосвързани) и 21 системи за контрол. Например системата за контрол на Англия се намира в Гренландия. Изтеглянето на мозъчната част се е правело по командите от Луната.


Картината условно показва библиотека с памет. Тестването се извършва при високи октави. Има и друго време (144 пъти съкращение във времето), но ако това време НЕ е достатъчно за пълно тестиране, тестът се разрушава и частта от мозъка (непълна) се връща обратно. При следващия тест тази част от мозъка е поставена на по-ниска стъпка. Адресната комуникация ви позволява да върнете мозъка там, откъдето е бил взет за тестване, но ако по това време има промени в атмосферата, адресът може да бъде променен и например Мозъкът на една жена се връща на мъж и обратното. Следователно - увеличаване на броя на хомосексуалистите и лесбийките. Днес това се случва много често. TEСTЪТ е вид филм, всеки кадър от които проверява всяка клетка на мозъчната матрица. Следите от теста се запазват частично.
Да, възможно е да се определи болестта или общото състояние на човек чрез сън. Тълкуването на сънищата няма нищо общо с този процес. Сънят наистина е необходим, но не като сюжетен фрагмент, а като състояние, защото в този момент се извършва корекция в много, а понякога във всички процеси на контрол и наблюдение на енергийните и информационни състояния на мозъка и плътските клетки.
Загубата на адрес е трагедия за системата за управление, тъй като не само системата за контрол е нарушена, но и смисъла. Ако се установи загуба на адрес, системата за управление ликвидира генофонда на новия адрес и тази личност става баласт за общността. Всички така наречени "малцинства - те са брак в работата" на системата за управление при идеални условия. И системата постепенно разрушава мозъка им. Контролните точки на мозъчната матрица на всички октави са дадени в отделен труд на А. Хатибов. Тук отбелязваме, че само контролът върху функционирането на панкреаса има 8192 точки в мозъчната матрица. Всички лекарства, използвани от човека, или ИЗКЛЮЧВАТ Мозъка от йонните структури (дрехите), или КОРИГИРАТ дрехите, както е указано от върнатата част на мозъка. Няма и не може да има медикаменти, които засягат мозъка на човека.


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.