сряда, 14 март 2018 г.

Основни функции на атмосферните слоеве и формирането на Съзнанието на хората - 3

Формиране

Всичките истински слоеве на атмосферата, като най-сложната хармонична конструкция на строго идентифициран набор от енергийни мрежи са формирани при моделното създаване на Земята. Именно такава истинска пластова конструкция на атмосферата обезпечаваше преди всичко самоуправлението по Програмата "Условия за обитание и управлявана околна среда", които от своя страна фундаментално полагат основата на самия факт на "зараждането" и съществуването на най-истинския Живот с ориентацията му към "Разумната основа".
Освен това само такова специфично оформление на атмосферата трябваше да бъде едно от задължителните условия и в същото време важна затваряща връзка при формирането на необходимите условия за осигуряване на поетапното развитие на Земния разум и неговата много важна роля - Човешкият разум. Няма друга хармония в процеса на развиване на истинската цивилизация на Земята и всичко останало е неподходящо за разумен живот. Такава е нейната истинска програмна същност и въплътената цивилизационна същност.


За Земята (като специфичен моделен комплекс - Планети), която се намира според нейното функционално разпределение в Общата йерархия на планетите, програмно ориентирани към развитието на цивилизациите с "Разумна ориентация", се предвижда (е вложено) следното. Цялото въплъщение на най-сложния път в развитието на нейната цивилизация трябва да се осъществи в осем последователни етапа с нарастващо ниво на съвършенство (с определен такт на събитийното време в хода на поетапния програмен хронопроцес), с постигането при всеки от тях на пълно съвършенство на хармоничното "битие на енергиите" в границите на строго установени за всеки определен етап октави на тези енергии.
Този сложен процес на развитие на хармоничното битие на енергията предвижда както собствените Програмни възможности на управлението на всичките текущи хронопроцеси с помощта на Системата за управление на Земята, така и възможността за "външна" помощ и контрол при условия на ограничена външна намеса в процеса. Тук е полезно да напомним на тези, които са скептични относно възможностите на Н. Левашов - той е могъл да се намеси и се е намесвал (дори ако се съди по това, което казва в своите книги) в процесите на управление.
Изглежда приблизително като на картинката. Тя показва работата на генератора на Левашов (прехвърлен от Франция в Русия) при взаимодействието и корекцията чрез него на енергията на един от процесите на управление, конкретно действие (процес), свързано с реални събития. 


Към момента на интервентската намеса на Земята тя беше само на ПЪРВИЯ етап на своето цивилизационно развитие, предвиждащ приемлив лимит за постигане на съвършенство за "цялата гама за устройване на битието" от октави на енергии, равна от 12 до 512 октави. Нашата Земя е млада според стандартите на времето от друг вид. В рамките на тези граници на октавите на енергиите се формира целият истински "Създаден свят" за Планетата Земя, като започваща собствения си дълъг път на съвършено развитие, притежаваща уникално състояние на живота - поетапно контролируем стремеж към "Разумна ориентация". Това ЕСТЕСТВЕНО състояние на развиващото се битие на енергиите е съчетано с изграждането на собствени хармонични и строго идентифицирани конструкции на енергийни мрежи (идентифицирани от додекаедричния дизайн, т.е. Ди-структура). Процесът на развитие е под единно управление от страна на собствената си Система за управление на Земята, програмирана да постигне съвършената хармония на "битието на енергиите" на цялата планета в техните материални и нематериални състояния. Искам да отбележа важна характеристика. Протичането на самия процес на развитие на цивилизациите за планетите, имащи съществуващ конкретен живот върху всяка една от тях и които са в общата йерархия на планетите с "разумна ориентация", трябва да има някакво ВМЕНЕНО за тях задължително условие. Това ЗАДЪЛЖИТЕЛНО условие, свързано преди всичко с признаването на постигнатото ниво на тяхното съвършенство в развитието си по време на прехода от етап към етап, е задължителното постигане на необходимото ниво на съвършенство на Разума на планетата. Достигането само на една хармония на съществуването на енергиите в техните материални и нематериални състояния далеч не е достатъчно за признаване на съответото ниво на развитие на цивилизацията на планетите с живот. Точно същата логика може да се намери и при Н. Левашов. Има много живот, но недостатъчно Разуми!


Автор:

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.