понеделник, 5 март 2018 г.

Основи на строежа на материалния свят и на формирането на мозъчните генотипи - 20

Езикът като средство за комуникация

Веднъж попитах Борис Маков: "Колко езика има в света?" "Два - отговори той, - един розов, а другият с нотка (когато има болест)".
За разлика от хуманоидите човек може да говори. Подробен анализ на звуковите форми е даден в монографията на Н. Морозов "Христос", том 3. Причината за формирането на съгласувана реч обаче не е ясна за съвременната наука.
Ако подходим към този проблем от ненаучна гледна точка, мозъкът на всеки човек съдържа "Преводач", т.е. методът за превода на МУЗИКАЛНИТЕ редове, получени от октавите на гръбначния стълб или съхранявани в оперативната или дългосрочната памет. Може да има няколко такива преводачи. Без такъв преводач, можете да учите БЕЗПОЛЕЗНО езика в продължение на стотици години. Ако няма преводач, мозъкът спира да се занимава с непознат език. При превъплъщението е било възможно не само да се прехвърлят записите на събитията, настъпили с пренесения мозък, но и прехвърлянето на преводача, което дава възможност бързо и лесно да се направи опознаването на езика.
Системата за Управление при контрола на мозъка проверява коректността на преводача и, ако е необходимо, допълва (увеличавайки потенциала на честотите) Мозъка с "инструкции" за промяна на йонната част (дрехата). С намаляващи честотни потенциали можете да забравите всичко, да изгубите паметта. И това се случва често днес.
Известни са методите за изучаване на чужд език в съня. В действителност е необходимо да се използва 8-разряден музикален инструмент, а не 7 (12), както е обичайно днес. Освен това записът трябва да бъде направен в съответната октава (максималната възможна честота на радиооборудването е 16 октави, което не е достатъчно за формиране на потенциала на командния магнитен импулс). Вместо точни "искания" да инсталираме преводач от езика, сега имаме шумови ефекти, като например говорене на тълпа, а Системата за управление може или да увеличи плътностите на потенциала, заложени за по-ранните възможности, или дори да ги премахне (събуждаш се и откриваш, че си забравил своя роден език, а не знаеш друг). С увеличаването на плътността на потенциала може да има ефекти (не веднага) от познаването на езика.
Руският език е разработен 257 години преди раждането на A.С. Пушкин (между другото, английският също) и оттогава честотният баланс на живите клетки и костните резонатори е променен на нови структури. Тези промени са направени навсякъде по Земята, но са взети предвид "местните управленски структури" (например в Китай, Япония, Корея). Искам да насоча вниманието ви към факта, че структурата на мисловния процес в страните, използващи йероглифи, се различава от общоприетата. Тази СТРУКТУРА НА ИЗОБРАЖЕНИЯТА и промените в тази структура, които не са присъщи на стереотипа, биха довели до унищожаването на значителна част от мозъчните матрици. Този процес едва сега започва да се "разгръща" за руския език. Думите, придружени от образи и визуализация, или изображения, които се превръщат в думи, са основа за бъдещо взаимно разбиране на хората.


Автор:

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.