петък, 23 март 2018 г.

Основни функции на атмосферните слоеве и формирането на Съзнанието на хората - 7

Как низшето може да опознае висшето? Въпрос, на който, изглежда, никога не може да се отговори. Не е съвсем така, тъй като низшето може да узнае всичко само под попечителска информационна подкрепа, управление и контрол от по-висшето състояние. Това трябва да се отнася и до програмите СветЛ. Трябва да отговорите и на въпроса, на който преди не можеше да се отговори: как мозъкът може да опознае сам себе си? Той може да опознава себе си, но само ако части от конструктивните му функции (по-малки или по-големи - няма значение) са изменени на по-високо ниво на ОКТАВАТА. Това не е състояние на озарение или предшественик на състоянието на някакво научно откритие, то е много по-съвършено състояние на много порядки, като предшественик на промяната в нивото на октавата на мозъка като цяло. Това все още предстои да бъде предадено на хора, които напряко се интегрират в бъдещето. Искате ли да проверите? Задайте си мислено въпроса - "КОЙ съм аз?" Веднага всички емоции ще изчезнат, защото мозъкът ще попадне в "ступор". Той не е в състояние при сегашното ниво на октави да отговори на въпроса за себе си - кой е той? Но Разумът трябва да бъде "включен", което ще позволи "да получи" директна информация от системата за управление, което от своя страна влияе на повишаването на мозъчните октави. Така че всичко, както виждате, е взаимосвързано.
Достатъчно е да зададем въпросите с необикновено за науката звучене - какъв вид разум могат да ни дадат интервентите, как и с каква конструктивна и функционална ориентация са го развили, какъв разум са вменили на хората и с какви последващи цели на програмата? За какво са им нужни хора изобщо и именно с това състояние на разума, което беше представено и вменено? Ще се опитам да отговоря на тези въпроси, но преди всичко ще е нужна информация за конструктивното интервенционно изграждане на атмосферата, което в това отношение играе важна роля в техния "създаден свят", който по същество осигурява условията на живот и обитаване на Земята, приемливи за "интервенционистите".
Тази част от "Сътворения Свят" в религиозни и научни догми често бива определяна като някакви апофатични небеса, които наистина притежават огромен набор не само от определена смес от газове, за които се предполага, че са необходими за живота и за чудесата в тях, но и истински величествени тайни, неизвестни досега.
Достатъчно е да се изброят такива неизвестни досега умозрителни прояви и ефекти на физическите процеси в небесата, които не играят водеща роля в самото предназначение на небесата, като гръмотевици и светкавици, северни сияния, произхода на системни и несистемни въздушни течения, дъги, валежи, звучен и плашещ тътен, който сега се появява в определени райони на планетата и други.


Нека се върнем към разглеждане на подреждането на истинската конструкция по отношение на непълния набор от всички по-рано установени функции по слоевете на атмосферата. Факт е, че този въпрос се явява много тясна специализация в процесите на управление на живота на Земята като цяло, което значително засяга същността на трансформациите в близко бъдеще. Следователно НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ публикуван в условията на остатъчната агресия, като комплексно взаимосвързано състояние на ЧАСТИТЕ на вменените функции на мозъка на индивиди с определен генотип на мозъка, автомоторно формиращи предишното ниво на съзнание сред някои от хората на сегашното време, носещи в себе си вменените пороци и насилие.
Това, което се предлага на читателите за конструкцията на атмосферата, е само някаква ПОВЪРХНОСТНА съставна част на общото познание за НЕРЪКОТВОРНИЯ "Създаден свят", ограничена от обхвата на дадените обяснения.


Автор:

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.