сряда, 28 февруари 2018 г.

Основи на строежа на материалния свят и на формирането на мозъчните генотипи - 18

Но нека се върнем към проблема за прераждането, за да го завършим окончателно. В шаманските кръгове е въведена концепцията за "карма". Предполага се, че това е запис на всички дела и перспективни "творчески" успехи. Има много писано за кармата. Ще допълним. Кармата е свойството на неутронната обвивка на мозъка да запази всички свойства при смяна на октавата от 73,450450 на 61,375375 при носещата октава 49,5 (костна структура). Това отнема приблизително 1200-2400 години, така че когато мозъкът бъде заменен, на ПЪРВО ВРЕМЕ се контролира неутронната структура на  мозъка. Ако това време е разделено на средната продължителност на живота, получаваме числото (броя) на въплъщения (прераждания), които трябва да бъдат изпълнени, за да се постигнат тези октави на мозъка. Преди нападението и завземването на Земята и унищожаването на хората това не се изискваше, поради продължителността на биологичния живот на Човека, надхвърлящ тези величини. В случай на изчезване на носещата честота в рамките на част от секундата, кармата изчезва, а от човек остава малка купчина мокър пясък.
Понастоящем, независимо дали ни харесва или не, светът се разделя на два лагера - йоги и гои (йоги - управление или тези, чиято карма е поддържана от старата система за контрол на Земята, те са 12%; гои - работен материал за експерименти). По същия начин - БАР-РАБ. За гоите се проверява правилността на процеса на прераждане, а при йогите се произвежда.
Въпреки това има изключения. Тези изключения са добре описани в историята. Те се отнасят до евреите. Няма такава нация. Това е описано от Н. Морозов в монографията "Христос". Имаше племена на юдеите. 


Историята се основава на приказки и всички "антики" са написани през Средновековието, с началото на 500-годишната програма. Според Н. Морозов думата "евреин" означава ЕБР (имигрант). Тоест, този, на когото мозъкът е заменен. Предполага се и е представено, че са "преместени" или "експулсирани от Египет". Първите експерименти за промяна на структурите на мозъка са направени в Мала Азия. При прехвърляне на нов мозък, старият бива елиминиран и новият НЕ може да премине теста и не може да бъде инсталиран. В този случай контролът върху действията на мозъка е нарушен и такъв мозък трябва да бъде разрушен. Това важи и за днешните процеси. Характерно е, че този феномен става масов. В старата система за управление на такива хора е дадено името "евреин" - евреин (или йога) без мозък. За евреите това вече не се отнася. Лозунгът "Да бием евреите, да спасим Русия" имаше отношение към този феномен. За да се създаде обществено настроение, бяха организирани "Черни стотици", бунтовници, общество "Памет" и т.н.
За "евреите" старата система създава временна резерва (общо време на живот 54 г.) и правеше от тях обикновени биороботи със зададени функции. Ако в периода 1933-1945 г общият брой на биороботите е бил 6 600000 (почти всички са унищожени), то сега такива са повече от 33% от населението и поради това съществува опасност от нова (вече ядрена) война. При завършване на кармата роботите скачат от прозорците, причиняват инциденти, вдигат оръжия и т.н. Особено опасни са тези хора в армията. Съвременната наука няма способи и средства за откриване и неутрализиране на роботите. Първият доклад за появата на роботи в Русия е през 1472 г. Ако кармата била в нормата, системата за контрол на 100% подкрепяла възможността за прераждане и то се извършва веднъж на 12 години от всички йоги (или в изключителни случаи - чрез комбиниране на няколко тактови интервала и ако има възможност за замяна - например Aнастасия). Сигурен съм, че новата система за управление ще "намери" различен (освен войната) начин за премахване на роботите и причините за тяхното формиране.


Автор:

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.