понеделник, 12 февруари 2018 г.

Основи на строежа на материалния свят и на формирането на мозъчните генотипи - 11

Клъстер на държавното управление

Той в този исторически момент е от най-голям интерес, тъй като е конструкцията на управляваното организирано битие на хората. Управлението за момента се осъществява автомоторно - както външното (т.е. отвън, от системата за интервенционно управление в миналото), така и вътрешното управление, чрез организираните "инструменти за държавно насилие".
Изграждането на самата конструкция на клъстера на държавно управление по старата система за управление се основава преди всичко на:
- програмен текущ вектор на целите на бъдещите явления, действия и събития, съответстващи на времето на събитийния хронопроцес;
- заложените цели на всеки етап от изпълнителските действия на хората по въплъщението на две стратегически програми (Развитие на генотипа на мозъка и развитие на енергийната биогенеза на плътната клетка);
- стриктно изразена структура за налагане на вменената йерархия на управлението на социалното развитие, наложена от страна на системата за управление, по отношение на степента на относителната "управляемост и значимост" на всички индивиди, отчитайки специфичния израз на генотипа на мозъка на всеки от тях като общ (държавен) модел на изпълнителните действия на хората, представено им илюзорно като общество за "съжителство" в него с цел удовлетворение на възникващите социални, духовни и други ежедневни нужди и други по-малко значими.
Управлението на всяка сфера на съществуване, като отделно изразени елементи от по-нисък ред в общата конструкция на битието на хората, също се изразява в напълно специфични тематично функционални клъстери.
Връщайки се към разглеждането на планетарния клъстер, подчертавам, че хармоничното съществуване на целия спектър от вменени октави на енергията на всеки етап от цивилизационното развитие на Планетата трябва стриктно да съответства на такта на времето в собствения и общия събитиен хронопроцес на системните клъстери от по-висок клас. По време на интервентската намеса Ебровската система промени такта на времето и вмени своя еталон на такта на трептене на заряда по краищата на енергийните решетки, равен на референтната стойност = 1,0007 секунди, по отношение на която бе вменен и времевият модел 60х60х24 към всички релевантни времеви препратки, включително въртенето на Земята около нейната ос. Този еталонен такт на трептения, както и вмененото време, беше осигурен и зададен от трептенията на зарядите по краищата на енергийната решетка Cs 137 (латински цезий).
А сега основното нещо, което може да бъде казано ДНЕС:

На 2012.12.24, в 01.15 ч. контролът и поддръжката на такта на трептене (1.0007 сек.) от старата система за управление е изключен (Комплекс Стоунхендж);
На 2012.12.25, в 01.15 ч. е включен новия контрол и поддръжка на такта на трептене (1.008 секунди), което е истинското пресъздадено време на Земята в първия етап на цивилизационното й развитие. Включването е извършено от възстановения УК Алтай.
Този процес съответства на особената взаимна позиция на обектите от целия "Парад на планетите". В този момент на всички планети от "Парада на планетите" бяха възстановени истинските им времена. Именно поради тази причина "Майския календар" завършва точно на това Вселенско събитие.
Именно поради тази причина за в бъдеще няма да има никакъв апокалипсис!Автор:

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.