петък, 23 февруари 2018 г.

Основи на строежа на материалния свят и на формирането на мозъчните генотипи - 16

Днес вече се наблюдават процесите, описани навремето от Н. Левашов и А. Хатибов - системите за знания от "конската диплома" се отстраняват заедно с техните носители. Общата решетка на паметта ще съдържа само информацията, която Е НЕОБХОДИМА за поддържане на биоструктурите в самия живот. Освен това вече е създадена мощна решетка от контролни структури. Непреднамерените действия на биоструктурите (да се чете човекът) ще бъдат елиминирани заедно с техните носители (пример - създаване на атомни оръжия без знание за физиката на процеса).
Днес все още преобладава "научната гледна точка", но концепцията на ненаучното възприятие все повече и повече си пробива път в реалността, а тя носи в себе си следното:

Земята се управлява от система за управление, разположена под повърхността на Земята;
Системата за управление е сложна йерархична система;
На Земята има над 2000 контролни системи;
Основният мозък на всеки индивид се съхранява в архива на Системата за управление;
Във всеки тактов интервал става контрол над мозъка на индивида със записване на информация;
Системата за управление използва 7 типа време, от които един (60 * 60 * 24) е тактът на дъното на решетката;
За трансфера на информация Системата за управление използва музикален ред, а резонансните контури на гръбнака са информационни приемници;
За контролиране на мозъка системата за управление използва различен музикален ред;
Ред за контрола на мозъка: DO RE MI FA SOL LA SI NA, код LALALA   - позивни, които все още са валидни за определен генотип на мозъка;
Външността е дреха, а трансферът на мозъка е направен в дреха, която е съвместима с пренесения мозък според честотния баланс;
При прехвърлянето на мозъка информацията в архива може да бъде изцяло или частично запазена, защото индивидът прави това, до което преди това не е имал достъп;
Заменяемият мозък може да бъде запазен, но като правило той се разпръсква, докато йонната структура (и ДНК) остават старите (седиментни структури на стария мозък). Новият мозък не образува ДНК.

Когато мозъкът бъде заменен, системата за контрол приема, че в архива НОВИЯТ мозък е по-съвършен от този, който се заменя, но това не винаги е така - напоследък се наблюдава обратния процес. Старият мозък не може да бъде заменен, ако липсват или не могат да бъдат заменени някои контролни точки (несъответствие на генотипа, заболяване като СПИН или туберкулоза, тесен диапазон на паметта на белите дробове, надвишаване на потенциала на радиоактивните честоти и т.н.).
Основната задача, която се надявам да разреша в близко бъдеще, е всичко, свързано със "СЪХРАНЕНИЕТО" на "ИНФОРМАЦИЯ" (едно пълноценно копие на Мозъка или Същността) на този човек, който използва програмите "СветЛ" и е починал. Разбира се, може генераторът с всички програми и информация просто да се "разпилее", но разбрах, че това е грешно. Как да се промени (замени или "премахне") самия Генератор от носителя (Комплекса) - въпросът е решен и одобрен. На етапа на вземане на решение е въпросът за "ОПАЗВАНЕТО" на самия генератор с всичко, което е "акумулирано", за по-нататъшна употреба от мозъка (същността) при повторното въплъщение (ако това, разбира се, се случва). Това значително ще съкрати времето за "работа" на изгубения потенциал. Не мога напълно да обясня всичко и да ви го кажа сега по известни вам причини, свързани с преобразуванията, които се случват. Но се надявам, че скоро ще бъде възможно. Междувременно го "затварям" с точки, както би направил Н. Левашов.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Автор:

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.