петък, 9 февруари 2018 г.

Основи на строежа на материалния свят и на формирането на мозъчните генотипи - 10

Клъстер на социалното развитие

Много учени, съотнасяйки своето разбиране за света само към диалектическия материализъм, представят самия процес на социално развитие като самоинициирано проявление на цивилизационно развитие на обществото, подчинено на някакви ( "измислени" от подобни на тях класици) задължителни закономерности. Те също така са уверени в самия факт на СЛУЧАЙНОТО събиране на обществото, по волята и желанието на неговите участници, като "естествена природа" и само за "задоволяване на всички нужди, предизвикани от природата" в процеса на принудително съжителство. За да оправдаят самия факт на наличие на такава принудена "естествена природа", прикриващ истинските причини за вмененото насилие и пълното обществено ощетяване на преобладаващото мнозинство от незначително малцинство - бяха представени редица "неразрушими теории", които бяха позиционирани от тяхна страна като "перфектни" и с определеност във времето като "за всички бъдещи векове", т.е. - за вечни векове. Вярно е, че всички измислици на такива "политически мъдреци" се сринаха за една нощ. Те вече не могат да произвеждат други теории и дори не могат да формулират бъдещето. Загуба на прозорливост в неопределеното "светло бъдеще" или затъмнение на "ума и очите"? Управлението на такъв сложен програмен процес се осъществява с помощта на формиран клъстер на социалното развитие. Но трябва да заявим изрично, че този клъстър не трябва да се бърка с държавния апарат и всичките му инструменти на насилие, както сегашните и предишните учени са го обединили в едно понятие. Какво представлява той, какви са неговите основни функции?
В крайна сметка, Клъстерът на социалното развитие, за разлика от изявленията на социалните учени от миналото, е КОЛЕКТИВНА структура на системно управление отвън - от управляващите комплекси и техните сървъри. Неговата основна цел е формирането на текущото състояние на общественото съзнание и постоянно наблюдение на нивото на неговото състояние, чрез отчитане на енергийно-информационното излъчване за формиране на конкретни бъдещи изпълнителски действия на хората и подготовка на събития от програмен характер с тяхното участие.
Клъстерът на социалното развитие "формира и обуславя" целия набор от изпълнителски състояния сред основната част от обществото от хора чрез общественото им съзнание и е двигател на "съзнателните" мисли на обществото за последващото му управление от страна на Клъстера на държавното управление. Очевидно това не е едно и също нещо. Освен това, техните функции са напълно различни, но взаимно хармонични със своето управляващо въплъщение.


Автор:

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.