сряда, 8 март 2017 г.

Джийн Ван Бронкхорст: предчувствията са част от човешката природа

Много хора поне няколко пъти в живота си се сблъскват с напълно нелогични предчувствия за опасност, проблеми и т.н., които обаче се оказват предвестници на напълно нелогични и неочаквани събития. Има и доста голям брой хора, които след като се вслушали гласа на интуицията си, избегнали смъртта при инциденти, аварии, природни бедствия или терористични актове. Но явява ли се такова предчувствие всъщност предвидливост за събития от нашето бъдеще?
Ето какъв интересен отговор на този въпрос е даден от психолога Джийн ван Бронкхорст в книгата й "Предчувствията във всекидневния живот": "На предчувствието се отделя толкова малко внимание, че няма единни термини, приложими към това явление. За някои хора под думата "предчувствие" се разбира само страха от някаква опасност - за разлика от предвидливостта, т.е. очакване на бъдещи събития. Други смятат, че понятията предчувствие и предвидливост са взаимозаменяеми. Според моите наблюдения, терминът за предвидливостта се използва по-често в рамките на експеримента, а считам за целесъобразно да се използва определението за предчувствие относно събитията от ежедневието ...
Имах такъв голям опит с предчувствия, че съвсем точно знам кога мога да се доверя на предупредителните им сигнали, дори и да не го разбирам напълно как предчувствията се съотнасят с движението на времето от настоящето в бъдещето, или с причинно-следствените връзки.
Когато бях момиче, темата за предчувствията рядко се обсъждаше в моя живот. В тези редки случаи, когато това се случваше, родителите ми внимателно прескачаха тази страна - както и въпросът за кошмарите. Инженерното образование на баща ми и католическите убеждения на майка ми не им позволяваха да признаят, че бъдещите събития могат да се проявят в настоящето. Предчувствията не се вписваха в техния мироглед и не съответстваха на техните идеи и убеждения.
Първата ми опитност с предчувствия имах на възраст от шест години, когато родителите ми ме взеха на пътешествие. Още тогава знаех, че събитията не могат да бъдат повторени едно към едно и поради това, когато предчувствието се реализира на практика, аз бях объркана и много уплашена. В следващите 20 години предчувствията ме посещаваха много често и това ме накара да се замисля над следните въпроси: как може да се окаже, че дадено събитие се възпроизвежда точно? Как да разпознаем предчувствието, дори преди указаното събитие да се случи? Мога ли да отхвърля всички други методи за предвиждане на бъдещето? Ако се е появило предчувствие, това означава ли, че аз съм обречена да преживея даденото събитие, или е възможно да се промени ситуацията? И най-важното - как да живея, знаейки предварително за бъдещи събития, които не могат да бъдат контролирани или предотвратени?
Изучавайки психология, аз се ориентирах в тези манипулации, с които ние ежедневно и без усилие ангажираме нашата памет, възприятие и въображение. Работих в психиатрична клиника, обучавах болничен персонал, хоспис сътрудници и агенции по предоставяне на медицински домашни грижи; слушах истории на хора, които осмисляха своите загуби, вяра, семейните ценности и всичко, което прави живота ни по-добър. Аз стигнах до заключението, че голяма част от това, което се случва с нас, не може да се обясни с помощта на науката и религията. Корените на някои явления трябва да се търсят дълбоко в семейните ценности, вътре в нас и уроците, които животът ни предоставя.
Предчувствията са конкретен човешки опит. Независимо от това дали ние вярваме, че те са ни пратени от висшата божествена сила, или ги смятаме за продукт на нашия мозък - зараждането на предчувствията при всички става по един и същи начин. Те отразяват нашата личност - въображение, памет, сънища, несъзнавани физически реакции - и са тясно свързани с нашето ежедневие. Предчувствията са част от човешката природа и е време да го признаем.
Предчувствията могат да обогатят познанията ни за времето, трансцендентната реалност и за самия живот. Предчувствията са в състояние да донесат душевен покой, а от време на време да ни предоставят най-радикалната форма на свобода - способността да се постъпи "въпреки", като по този начин се променя нашето бъдеще.
Аз стигнах до заключението, че е възможно да се разпознае предчувствието, преди да бъде потвърдено от реално събитие, и да определим своята роля в бъдещите събития - това не само ще позволи по-добър контрол на живота ни, но и ще му придаде по-голям смисъл. Ние можем да действаме въз основа на информацията, получена в съответствие с нашите ценности и вярвания, и да използваме своя опит, за да подобрим живота си, използвайки интуицията заедно със знанията и здравия смисъл".
 

Следователно, предчувствията са гласа на нашата интуиция, нашето висше "Аз", който понякога заглушаваме с логическите аргументи, или просто не му обръщаме внимание в суматохата на ежедневните грижи и всекидневни дела. Не знам за вас, но аз лично винаги съм съжалявал, ако съм се доверил на логическите измислици и критерии на "здравия разум" в противоположност на гласа на интуицията си. Именно интуицията ни позволява да не бъдем слепи и безпомощни котенца по отношение на бъдещи събития, а по-нататъшно развитие на интуицията води до събуждане на дара на ясновидството.

По материали от Интернет

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.