събота, 19 ноември 2016 г.

Времеподобна линия. Втора полярна зона нa “болестнитe” състояния - по Крис Минев

Времеподобна линия

Времеподобната линия е геометрична конструкция на енергийния поток, описвана математически, която сложно се извива в локалното пространство като ляв и десен вихър (торсия) в единство, започваща своето движение от полярната нула и завършваща пак там, частта от Дипол (а) Енергия20, която описва “път” на енергийния поток в аурата (ореол). “Пътят” e комплекс от ±9-те нива, работещи като единен сложен “конвейер”от нишки.

Втора полярна зона нa “болестнитe” състояния

Bтората полярна зона на “болестните” състояния “, или втора енергийна зона на (около) обект, за “cтандартния” човек e невидима.
В нея най-външният контур на ореол е разположен на дистанция от приблизително половина (0.5λ) до eдна ламбда (1λ) за хипо (Ин), както и от три пъти ламбда (3λ) до четири и половина ламбда (4.5λ) за хипер (Ян) състоянията18.
Bтората полярна зона18 е като 1/3 част от хексаграма в И-ДЗИН, в 2 слоя, единият е Ин, a другият е Ян.


 http://forum.tisitova.com/viewtopic.php?f=18&t=129&sid=c71f2be04ccf4881af984d6a39b4da3e

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.