неделя, 6 ноември 2016 г.

Крис Минев - революционерът в науката

Предлагам на вашето внимание серия от статии на българския учен Крис Минев.
Роден е в София и е автор на 32 научни разработки и повече от 30 популярни статии. Най-известните му статии са: “Универсалната матрица от 64 фундаментални принципа, Дисбаланс и баланс на биосистема с аура, Математическият модел на Дипол Енергия, Забавяне и ускоряване на времето в биосистема, Eнергетичен модел на съзнанието”.
К.Минев е “баща” на: дипол принцип, матрица от принципи, Дипол Eнергия, Eнергетичен модел на съзнанието, ПСИ техника, технология за ПСИ техника, представа за хармоничен eнергиен процес в 9 нива, 9 компонентна теория за цветове, нова представа за нива в таблица на Менделеев като 9 скорости в скоростна кутия, две световни константи локална безкрайност и полярна нула, отклонението в енергийна норма при човешкия организъм от 0% до 30%, графичен метод за оценка структурата на АУРА, схема за енергиен “портрет” на сложна система в локално пространство в дисбаланс и баланс с граници за конструкция и деструкция, графичен модел на смесване на два цвята, метод за намаляване на корупцията, графичен модел за емоция, енергетични обяснения за трите световни константи единица, златно сечение и “пи”, електрически модел на чакра, технология за намаляване на корупцията, минимодел на гражданско общество, нова представа за неустойчиво и устойчиво развитие на икономическа система, нова представа за забавяне или ускоряване на локално ВРЕМЕ в биосистема, нова представа за времето, обобщено диполно уравнение за енергията, концепция за числови скали в десетична и дванадесетична числови системи, цветова скала за оценка на бизнес отношения. Говорител в частни радиостанции. Tелевизионен водещ в авторско предавене с над 108 TV предавания в частна телевизионна станция КАБЕЛ 2001. Има обучени над 3 000 ученици. Минев е един от основателите на Интердисциплинна Гражданска Академия (ИНГА), “Фенг Шуй” общество, Асоциация “Феномени”, Фондация “Арта Болгара”, фирми “Йoга Интеграл” и “Интегралинжинеринг”. Aвтор на сборникът ИСЛЕДОВАТЕЛ той е независим изследовател и едновременно изпълнява роля на качествен контрол в много проекти, в областта на невидимия свят.Базовите термини в енергийна доктрина

Крис Минев

Haстоящата разработка включва описание на базови термини в енергийна доктрина като аура, “стандартен” човек, Дипол (a) Eнергия, първа & втора и трета полярни зони като хексаграма в 6 слоя, категория Ин и Ян, локално пространство, локално време, полярна нула и други. Дадени са Правилото на Минев за дистанции в невидим свят като математическо свойство кратност на числа 9 и 3, Константата на Минев [90.90x1014Hz] между 9-те базови цветове, основния модул ламбда [χ = 0.216…m] aдекватен на дължина на вълна на химически елемент водород [H]. Oписани са и други константи [ee, ep, y] във връзка с дистанциите във фонов свят. Представени са демаркационните линии, границите на [около] “стандартен” индивид [1χ, 2χ, 3χ] за Ин и Ян състояния.

Ключови думи: Правилото на Минев, Константата на Минев, Ин и Ян, първа & втора и трета полярни зони, локално пространство, локално време, полярна нула, времеподобна линия, съзнание, диполна емоция, норма за време, неутрализация.

Въведение

Базовите термини в енергийна доктрина към народна медицина са информация за специфични думи в област на невидимият свят.
Имаме предвид недостатъчна популярност на много от термините, многообразие на тяхна интерпретация в различни науки често противоречиви при отделни автори. Hе на последно място е и допълнително значение, както и авторски виждания и тълкувания25 на базовите понятия.
Базовата дума в енергийна доктрина показва в първи подтекст значението, или какво е скрито зад думата, във втори подтекст как да разбираме енергийният термин, както и с каква друга дума можем да заместим трудното понятие.
Термините, с които си служим за обяснение на нещата, са обикновено абстракции – едностранчив модел на реалността. Необходимо е да дефинираме новото си разбиране за базови диполни (±) понятия (абстракции), адекватни на енергийни процеси, за да можем по-точно да обясним невидимият свят.
Гледната точка, от която разглеждаме обект е директно свързана с енергийната доктрина.
Основната теза в енергийна доктрина е, че обектът (монизъм) е фонов и веществен комплекс в единство като енергийните процеси в него протичат в множество модули сложно свързани в полиализъм. Toй започва от диполни отношения, т. е., от дуализъм05. Подчастите на цялото – обектът са съставен от противоположности, от Ин (“-“) и Ян (“+”) същности, от условно “леви” и “десни” вихри18. Te в работа и в развитие достигат до дванадесетализъм на взаимоотношения, до базова 12-ична числова система, като представител на дванадесетализъма08.
Физикът, разглеждайки обект и енергийния процес в него би казал, че това е физически процес, химикът – че е от химичен характер, физиологът – че е от физиологичен порядък и т. н.
Всъщност, в обектът – в сложната динамична система, протича диполен енергиен (холистичен) процес, който е единен за системата и ние не го разделяме на физичен, химичен, физиологичен и т. н.
Обектът се разглежда в рамки на фонова (невеществена, полева, невидима) материя, която се вълнува като пъргава среда.
За еталон посочваме сложната динамична система, представляваща най-често “стандартния” човек и глобалния енергиен процес протичащ в него.
Терминът “енергия” започващ с малка буква в италик, или в кавички означава, че обсъждаме общо качество и количество на енергия09 в биосистема, в локално пространство включващо аура и тяло на “стандартният” човек.
Терминът Дипол(a) Енергия25, започващ с главни букви първа на Дипол (a)19 и втора на Енергията20 му означава, че разсъждаваме и обсъждаме локално количество, както и качество на част от енергиен поток в сложна перфектна организация само, на едно конкретнo визирано място. Обсъждаме някой енергиен поток в подсистемите т., е., че говориме за някой от около 175 000-те броя18 Диполи Енергия, съществуващи и функциониращи в биосистемата – човек.

http://forum.tisitova.com/viewtopic.php?f=18&t=129&sid=c71f2be04ccf4881af984d6a39b4da3e

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.