сряда, 2 декември 2015 г.

Важни моменти при излизане от Матрицата

• Хората се страхуват от истината и се вкопчват в илюзиите, защото, ако се изправят лице срещу лице с истината, ще трябва да направят нещо по въпроса – по-лесно им е да живеят в лъжа. Те търсят общоприетото и унифицирането – както религията – и използват вина/грях/заплахи, за да карат хората да се страхуват и подчиняват – не това е истината. Трябва да откриете каква е истината за ВАС.
• Пребивавайте в състояние на наблюдение и не захранвайте Тъмната полярност, като реагирате на нея. Информацията за цялата манипулация, за която говорих дотук, не е за да плаши, нито за да променя някого! Тя е нищо повече от това, което е – ИНФОРМАЦИЯ! Тя трябва да бъде възприета безпристрастно и без превземки от типа на: “Ами сега?!?” Тя ви служи, за да се събудите и за да можете да я представите безпристрастно на този след вас! Оттук нататък топката е единствено във вас! Няма външен авторитет, който да ви спаси! Христос няма да дойде тук ОТНОВО! Пришествието, което се подготвя по програма “СИН ЛЪЧ”, ще бъде манипулация. Христос дойде и показа как! От нас зависи ще последваме ли примера Му!
• Има много отговори, които трябва да откриете сами и които няма да ви бъдат предоставени наготово, просто защото сте поискали отговора.
• Ако се натъкнете на несполука, кажете си: Това е само неравност по пътя. Моят Висш Аз се опитва да привлече вниманието ми към факта, че за мен е време да напредна и че имам да свърша някои сериозни неща.
• Някои от вас ще говорят за самотата, която преживяват с все по-голямото си излизане от Матрицата. Самотата е ЕДИН от знаците, че сте тръгнали в правилната посока, за да излезете от Системата. Самотата сама по себе си е изпитание, което трябва да решите. Доколко наистина искате да напреднете и излезете от целия фалш? Трябва да сте последователни в решението си. Изборът си е ваш. Това е точно обратното на онова, което обществото ви учи – да търсите спасение отвън, вместо отвътре.
• Гладкият път е капан – първоначално изглежда гладък, но с времето се стеснява и ви ограничава в това, което можете да направите. Някои го избират, след като са тръгнали по неравния път и са се натъкнали на предизвикателствата му. Други пък виждат, че по гладкия няма напредък и скачат на неравния, приемайки предизвикателствата му. Човек, който не може ефективно да структурира и да предава опита, се разпада и повлича със себе си цели светове.
• Лично аз не очаквам хората да се стегнат и да направят нещо срещу илюминатите – дори и да знаят всичко за тях. Извинявайте за проявения от мен цинизъм, но илюминатите не се тревожат ни най-малко кой печата всичко това – или доколко текстът ги “излага”, изтегляйки грозните им тайни на дневна светлина. Те разчитат на мнозинството, което не вярва, благодарение на медийните кампании, които осмиват изнесеното (да сте попаднали напоследък на някоя статия в “Стандарт” или “24 часа”, която да третира по друг начин тази тема, освен като смехотворна конспиративна теория? Знаете ли кой ги владее?).
• Депрограмиране чрез емоционални вектори, чрез купол, чрез отсичане на паразитите, чрез изтриване на намерението (препоръчва се дълбоко проучване на Дзен и Дао-дъ Дзин). Механиката на егрегора – бори се за оцеляване, и зависи от енергийното захранване. Ако отрежем енергията на нисшия астрал, Матрицата ще се разпадне. Всяко едно нещо, което става на физически план, първо се одобрява на астрален план. Но то не се генерира на този план, защото този план няма генерираща способност. Той би могъл да спомогне реализацията на даден проект, но той би могъл и да попречи. Нисшият астрал, това са рептилиите. Ето защоизучаването на рептилоидния мозък се явява като условие за опознаването на механизма, по който действа целият нисш астрал. Затова разберете – нисшият астрал се явява слугата на илюминатите. Всеки един порядък, който се изгражда тук на Земята, е предварително замислен от тези т.нар. тайни общества и впоследствие осъществен чрез деятелността на нисшия астрал. Да се говори за случаен характер от избухването на дадена война, е просто наивно и много глупаво. Всеки един порядък не може да бъде логично разбран без вникването в същността на връзката “илюминати – нисш астрал”. Самата конспирация, самото допускане, че може да има някакъв заговор, започва в момента, в който се допусне, че може да има подобна връзка между някакви си там кукловоди и техните слуги в лицето на нисшия астрал. Общото между всичко това е, че нисшият астрал, контролиращите, самият заговор и самите рептилии – всичко това е взаимообвързано и не желае механически, като една изградена Матрица, да бъде разконспирирано. Затова се стига до необходимостта от написването на този материал. Основният девиз на нисшия астрал е, че: “Колкото по-малко се знае, толкова по-добре за него.” Именно затова правя и тази тотална дисекция на Матрицата (нисшия астрал) – самата Матрица няма генерираща способност! Затова чрез външни фактори в съзнанието ни се вмъкват определени модели на поведение и мислене, които да захранват определени намерения! Поддържане в състояние на разделено поединично обслужване на нисшия астрал. Всеки един е държан в подчинение чрез болести, грижи и материални проблеми, в състояние на разделеност от другите, като Девизът, посаден в съзнанието е: “Поединично спасение! Енергията е ограничена! Важното е аз да се спася! Енергията или храната да достигне за мен! Щом другите потъват, важното е аз къде съм и аз да не потъвам!” Човешкото същество в зомбирано състояние не разбира Закона на Социума, Закона за Скачените съдове: че колкото по-тежко става на твоя съсед, толкова и на теб ще ти става по-тежко в бъдеще, тъй като сте впрегнати в общ астрален ярем. Време е да се сложи край! Как? Чрез депрограмиране, чрез емоционални вектори, чрез купол, създаден от сърдечната честота (Разумното сърце), чрез отсичане на паразитите, които захранват Системата на контрол. Всичко това става чрез разпространението на информацията. Няма нужда никой да бъде убеждаван. Лавината се генерира сама, защото се движи. Не бъдете в застой! Не се и движете! Лавината набира своята сила заради собствената си инерция и тежест! Оставете се на водата, но с абсолютното съзнание, че се носите (не – не е противоречие) и можете да завиете във всеки един миг! Листото се носи по водата, но без листо, какво би се носило по нея? Дао.
• Страхът да бъде изкоренен е основната задача на човека, тръгнал по Пътя на Себепознанието и Свободата. Той генерира Матрицата. Хората са направо ужасени от порива на своето сърце. Системата ни държи и, защото все още нямаме себеконтрол, нямаме Разумното Сърце. Контролът, както бе споменато по-горе, се извършва над нас чрез разделението “трябва” и “не трябва”. Защо не се притесняваме, че дишаме, но ни притеснява, че изпитваме и мислим нещо различно? Знаете ли, че особено в градовете, с всяко вдишване съкращавате живота си значително? Дишането не ни плаши – но най-естественото нещо на света – мислите ни – те ни плашат? Всеки страх, притеснение, вълнение, проблем е астрална хранилка. Не съумеем ли да сме като капката в морето, която може да запази своята цялостност във всеки един момент и в същото време да формира океана, няма да постигнем енерго-информационна свобода. Страх Бог не е създавал. Когато сме още бебета, правим всичко – пипаме огъня, ровим се в калта – защото матричните конструкти още не са замъглили съзнанието ни с “какво прави това и какви ще са последствията за теб”. Това, което Е, е това, което решим, че трябва да бъде! Просто сме го забравили. В един момент, въпросите започват да омаловажават нещата. Не задавайте въпроси – знайте отговорите! Изживявайте без да мислите! Бъдете по-малко мислещи и повече осъзнаващи! Това изживяване сте избрали. Не се опитвайте да го разбирате и не се програмирайте със “защо”-модели. Така се отдалечавате от това, което трябва да извлечете като есенция и омаловажавате важността на случващото се. Когато страдате – страдайте без да създавате логическите конструкции, чрез които да си имплантирате под формата на въпроси инволюционни програми от типа на: “Защо на мен, с какво го заслужих, аз съм добър човек?...” Страдайте и благодарете, че имате възможността за това! Това е преживяване, преживяването е опит, а опитът е еволюция за Висшия Аз, еволюция за Висшия Аз означава преминаване към следващо ниво на реалност. Страданието ви не е случайно. Нищо на този свят не е случайно! Няма тревичка, върху която да стъпваме и това да е излишно или случайно! И въпреки всичко, не можем да мислим за всяка тревичка, която настъпваме, нали? Това би означавало да полудеем. Опитайте се да въведете този модел във всичко, което ви се случва – същото е за Висшите същества, които ни наблюдават. Това е балансът, това е Дао – да вървиш, но да не забравяш, че стъпваш по трева! “Колко ободряващо е цвиленето на коня, освободен от товара си!” е дзен-фраза, която ни казва, че освобождението идва, след като осъзнаем собствените си тежести, които мъкнем през целия си живот. Програмите, които носим и които ни пречат да БЪДЕМ! Един истински даоист не може да бъде смутен от абсолютно нищо на този свят, защото знае, че “всичко” и “нищо” не са извън предела му на “асимилация”. Най-лошото, което може да ни се случи, е това, което ни се случва в момента – това че ни е страх от собствените ни мисъл-форми/желания – докато това е така, няма философия която може да ни помогне. Първо трябва да се отървем от страха си, за да постигнем ясно, депрограмирано мислене. След което да премахнем и него и да отворим сърцето си. Ако изобщо решим да виним някого/нещо за това, което сме, то това можем да бъдем само ние самите. Вината, за да сме тук, в това абсурдно положение, е само и единствено наша – ние сме тук поради неспособността ни да упражняваме свободния си (НЕ)СЪЗНАТЕЛЕН избор. Отрежете чувството на терзание относно съществуването си и създайте своята истинска жизнерадост от това, че сте над него! Сложете точка на оцеляването си и дайте начало на ЖИВОТА СИ!!!
• Има толкова много форми на самокапсулиране и самозаблуждение. Оценката на каквото и да е, е едно от тях. Спрете да съдите. Експеримент: Вървете по улицата и на първо време анализирайте (премахването на анализа идва по-късно). Опитайте се да си спомните, когато минавате покрай нещо/някого, покрай което минавате всеки ден, какво мислите за дадения обект и колко лесно и освобождаващо за вас ще бъде да разберете, че вашата оценка за личността/нещото е общо взето най-ненужното нещо на света. Говоря за анализи от типа на: “Той защо постъпи така?...”, “Това момиче, колко е некадърно!”, “Тези от “METRO” кога ще се научат да правят свястна коледна украса?!”, “Това защо е така, а не така?!...” Най-много да вкарате програма на някого/нещо с мислите си! Колко ще си спестите ако НЕ анализирате хората и света, колко ободряващо ще е за вас, когато оставите всичко да се плъзга покрай вас, водени от единствената радост, че Всичко Е и е точно така, както трябва да Е, а ние сме това, което Е, по наш начин. Не казвам да не сме критични към случващото се и особено към света на Матрицата! Казвам да не съдим с дребнавото си съзнание и да хабим енергията си за най-абсурдни неща като гореописаните такива. Защо е нужно това? Това е психогенетично програмиране. 

Свободата идва, когато спре критичната оценка и започне аналитичната, която има за свой дом Разумното Сърце. Мъдрецът не съди, защото знае, че инак ще бъде съден. Той само показва, подава актуална и освободена от полярности информация, усмихва се и отминава. Не коментира, не се намесва, не се терзае. Е. Всичко е броеница, зрънцата са изживяванията ни, нишката, по която те се движат, сме ние. Зърната се отмятат едно по едно. Когато свършат, започваме отначало – прераждане. Докато стигнем до извода, че цялата концепция за броеницата е грешна и това ще ни въвежда в самсара. Защото в крайна сметка всичко е такова, каквото трябва да е. Всеки има свой собствен път. Което не противоречи на концепцията за създаването на събудителни импулси. Създаването на импулси може да бъде пък нашето преживяване – това не противоречи на цялостната концепция за ненамеса, защото е вид преживяване. Най-важното обаче е да има информация, която да разяснява манипулацията на хората, за да имат те избор за преживявания, по-различни от матричните.

"Наръчник за извън-матрично и не-егрегориално мислене и живот"  

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.