събота, 19 декември 2015 г.

Ефирните тела, какво са те всъщност

В различни езотерични учения можете да намерите такова понятие като ефирно тяло. Какво е това? Защо в различните култури, в различни части на света се използва едно и също понятие в същността си - "ефирно тяло"? Можем да кажем, че всички традиции разглеждат ефирните тела като проява на невидимия енергиен свят и ги отнасят към енергоинформационната структура на човека. Но въпреки това тази структура е многопластово понятие. Същото многостранно и нееднозначно, подобно концепцията на целия организъм. Най-често чуваме за физическото тяло, а след това за етерното тяло. Останалата част от фините тела не са посочени в литературата толкова често. Всъщност, по-точна класификация е само разделението на човешката структура на физическо и етерно тяло (именно в контекста на фините тела, а не на съзнанието и душата). Физическото тяло и етерното тяло освен това могат да взаимодействат с други слоеве и да повлияват на ефирните тела. Трябва да се въведе ред в езотеричната терминология, ако искаме да имаме ефективно използване на наличните човешки способности и придържайки се към научната строгост на подхода, е необходимо да се създаде подходяща класификация.
Защо на класификацията е отделено толкова много внимание? Нима може нещо да се промени от едни или други названия? В действителност, в която и да е наука, включително в енергоинформациониката,  класификацията е изключително важна. Достатъчно е например да си припомним, че цялата ядрена физика е по същество една класификация на субатомните елементарни частици. Правилната класификация дава на човека знание за наличието на симетрия в микрокосмоса и позволява използването на тези закономерности, за да се разберат и използват силите на природата. По същия начин стоят нещата и с енергоинформационната страна на света. Нужно е за себе си да изясним какво представляват фините тела, кои от тях са първични, а кои - вторични. В съвременната езотерична литература човекът е описан с огромен брой фини тела. Имената им могат да варират, но същността остава същата. Според общоприетото схващане при човека, освен физическото има следните фините тела: етерно, астрално, ментално, причинно-следствено, будично, aтманично, брахманично. Именно тези наименования се намират в съвременната литература най-често. Ако се обърнем към произведенията на античността, като "Махабхарата", "Веди", "Кабала", то в тях не откриваме споменаване за фините тела. От къде са се взели тогава? Всички тези разнообразни фини тела са се появили с леката ръка на популяризатори, които не са напълно запознати с въпроса за човешката енергийна структура. Така са устроени някои хора - когато не могат да обяснят нещо, измислят ново название. Това е доста любим метод на много шарлатани.
Тези разгледани от нас фини тела са изкуствена класификация, защото те не отразяват реалността. В действителност това е само празна информация.
Ето защо в сериозната литература, написана от хора, които наистина разбират темата, няма да намерите термина "причинно-следствено тяло". По-вероятно е да се говори за "причинно-следствен план"! А това е съвсем друг въпрос. Измежду всички фини тела, тяло може да се нарече може би, само етерното. Всички други фини тела - това са енергоинформационни срезки, фини планове. И това вече звучи много по-истинно. За различните планове и пластове на битието се говори доста, и не само в езотеричната литература. Но със сигурност не за телата. Нека да разгледаме защо не можем да говорим за фините тела в енергийната структура на човека.

За тази цел, нека разгледаме следния пример. Припомнете си устройството на физическото тяло. А то се състои от напълно различни структурни елементи. Това са скелет, мускулна маса, невронна мрежа, кръвоносна система, системи на органите и така нататък. Органите от своя страна са съставени от тъкани, те пък от клетки, клетките - от белтъчни съединения. Молекулите - от атоми, нуклони, лептони и кварки, и така нататък.
Ние всъщност сме изброили няколко нива, може да се каже - няколко плана. Ако направим аналогия с фините тела, то ние споменахме скелетно тяло, мускулно тяло, кръвоносно тяло, атомно, молекулно и така нататък. Този пример показва абсурдността на подобна класификация и неговата неприложимост към понятието за "фини тела". По същата причина няма смисъл да се разделя етерното тяло на други фини тела. В крайна сметка всъщност всички тези красиви названия се отнасят повече към съответните планове. А всичките фини тела са концентрирани в една система - етерното тяло. В него всички те се преплитат и си взаимодействат едно с друго. По този начин, всички фини тела са чиста условност. Фините тела се явяват срезки от активност на човешкото съзнание на една или друга степен. С други думи, фините тела - това не са матрьошки, вложени една в друга, а сложно преплитане на различни системи на взаимодействие на човешкото съзнание с външния свят. Нито едно от фините тела не е вложено едно в друго, а само плавно прелива едно в друго.
По този начин, по-адекватно ще е вместо понятието "фините тела" да разглеждаме "фините планове" на човешката енергийна структура. Фините планове често се наричат още и пространства. Ментално пространство, астрално... Както и при фино тяло, названието не е съвсем коректно. Плановете - това не са пространства, това са срезки от качествата на определена структура. Това означава, че плановете и пространствата на различни нива (ментално, каузално, будично, ...) не е толкова пространство, колкото непрекъснат набор от съответните свойства.
Сега, когато сме уточнили терминологията и изоставихме странното понятие "фини тела", нека да видим какви свойства на нашия свят описват всеки един от тези фини планове.
Тук също трябва да се направи малка уговорка, фините планове се разделят на първични и вторични.
Фините тела също се разделят съответно на основни и второстепенни. Първичните планове са тези, които описват обективно съществуваща реалност и функционалността на съзнанието. Вторичните планове са условни и определени изкуствено, повече за удобство на описанието на различните взаимодействия. Първичните и вторичните планове са подобно на водата и вълните върху нея. Водата е първична, а вълните - ефект от взаимодействието на водата с вятъра. Ето как адекватната класификация е удобна. Не някакви си фини тела, а само планове на различните свойства. И при това с достатъчно видима йерархия помежду си.
Етерното тяло обхваща всички енергийни планове (а не фините тела като в матрьошка), тъй като в човека присъстват свойствата на всичките планове.

Сега нека да видим какво представлява всеки фин план за човешкото същество.
Етерният план е реално енергетиката на човека. Той е първичен и е обективно съществуващата сензорна проекция. Той се чувства като поле и ефектите, свързани с него са посочени в литературата като биополе.
Астралният план - това е емоционалността. Той също е първичен. Той включва всички емоционални структури.
Ментален план - това е срез от мисловни процеси, съответно също първичен.
Причинно-следствен план - информационен план, който е обособен условно. Той е вторичен, а името му идва от думата "кауза" - причина. Това е верига от причини и следствия в живота. Той отразява процеса на взаимодействие на човека с околната среда. Планът е условен, тъй като промените в съзнанието променят и веригите на причинно-следствената връзка и съответно начините за взаимодействие със света.
Будичен план - това са моралните аспекти на човешкото съществуване. Също е вторична структура, нямаща своя собствена енергия. Това е отражение на взаимодействието на човека със слоевете на норми и правилата на морала.
Атманичният план е съществуваща реалност и е първичен план. Това е срез на качествата на човешката душа, тоест, качествата на структурата. Той e ендопсихика, той е Виртуално пространство (ВП). От него зависи пряко формирането на първите три нива.
Брахманичен план - това е връзката на човешката душа (ВП) и следващия план от уредбата на вселената. Той е вторичен план. Това е взаимодействие между човек и Универсума, цялата Вселена.
Тази класификация ни показва още по-ясно нелепостта и очевидната абсурдност от въвеждането на концепцията за фини тела. Как може да се казва за изброените вторични планове, че това са фини тела? Това просто е резултат от взаимодействие между разни структури. Дали това са тела? Това е може би принцип, свойство, стихия, когато става дума за това, но не е фино тяло.

Сега осъзнавайки с какво имаме работа, можем да говорим за самостоятелно развитие. Вместо да развиваме фините тела, достатъчно е да се обърне внимание на своето етерно тяло, виртуалното пространство, а останалите фини планове ще започнат да се развиват, направлявани от тези структури.

По материали от Интернет

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.