четвъртък, 24 август 2017 г.

Живеем в цифрова реалност?

Авторът на книгата "Този "цифров" физически свят", теоретичният физик А. Гришаев, в основата на базовата концепция за физическата реалност около нас смята, че физическият свят, в който живеем, не е самодостатъчен. Физическата реалност съществува благодарение на надфизическата действителност, благодарение на "софтуера" на физическия свят.
Програмите образуват частици от материята и програмирано са зададени варианти на взаимодействия, в които частиците могат да участват. Гравитацията не се генерира от масите, а електромагнитните явления не са предизвикани от зарядите.
Програмите контролират материята, затова физическите закони действат в света, а не царят хаос и произвол. Основните принципи на логиката на тези програми, които предстои да бъдат опознати от човечеството, са изложени във филма "Програмируема физическа реалност" от цикъла "Какво беше скрито от нас".
И така, оказва се, че реалността около нас е "програмирана" от някакъв "велик програмист" и ние всички сме участници в универсалната игра, наречена виртуална (физическа) реалност? Каква е структурата на тази реалност наистина?
Нормалната реакция на oртодоксално ориентираните на доказателствата, представени от автора на хипотезата, са гробно мълчание или злобно съскане. Това е разбираемо, защото е много трудно "да се пробие" в противовес на експерименталните факти, които оставят влажно петно от ортодоксалните теоретични доктрини. Поради това, ортодоксалните учени умишлено премълчават или погрешно тълкуват тези факти.
Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.