вторник, 13 октомври 2015 г.

Tелуричните токове

Телуричните или земни токове - това са електрически потоци, които текат на повърхността на земната кора, пресичайки морето и лей-линиите. Възникването на тези токове има естествени причини, но е и в резултат на човешката дейност, а може би и от изкуствено генерирани честоти, всяка от които си взаимодействат по сложен модел. Тези потоци са с изключително ниска честота и протичат над големи площи от повърхността на Земята или около нея. Телуричните токове протичат в рамките на хармоничната скала на планетарните полета, създадени в първо, второ и трето измерения (1D-2D-3D). Тези токове имат дневна особеност, състояща се в това, че общата посока на потока е насочена към слънцето. Телуричните токове непрекъснато се движат между сенчести и слънчеви райони на Земята, по направление към екватора на страната на Земята, обърната към слънцето (през деня), и към полюсите от нощната страна на планетата. Когато телуричните токове текат през долните слоеве на земята, те генерират екран с ниска честота, който действа като проводник за носещите вълни. Това се подсилва от яркото слънце при безоблачен ден. Слънчевата светлина може да бъде насочвана чрез енергията от технологии на Изкуствения интелект, която се движи с честотата на телуричните токове към екватора. Eкваторът е тази област на планетата, където се базира негативната извънземна програма за събиране на огромни количества енергия през деня. Бихме искали да отбележим, че изкуствените честоти са много по-силни през деня и при ярка светлина (ярка светлина и инфрачервено излъчване), а не през нощта.

По време на тази фаза технологията на изкуствения интелект се използва за прихващане на трите по-ниски измерения и техните спектри на честотите, които съществуват като телурични (земни) токове. Това означава, че в нискочестотните измерения това, което се проявява в материята, независимо дали е реалност или тяло, ще бъдат синтетични и създадени от разума на изкуствен интелект. Всичко, което е проявено от технологията на изкуствения интелект, например синтетичните тела - е мъртва енергия. Този тип тяло не може да съдържа божествения дух в клетките си.


В момента за нас, като пробудили се духовни същества, повече от всякога е важно да управляваме своето лично пространство и напълно да посветим своята жизнена сила на своето духовно развитие и служене на органично живото съзнание. Това означава - да се запази суверенитета, да поемаме лична отговорност и играем по свои собствени правила в структурата на съзнанието, което се управлява от вашата най-висша власт на Божествения Дух.

Лиза Ренее

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.