четвъртък, 1 октомври 2015 г.

Извънземните биологични същности (ИБС)


Тъй като човешкото съзнание не е подготвено за живота след смъртта, всичко, което е останало от неговите енергийни кванти, ще се асимилира в тела на киборги в други видове синтетични форми на живот или в извънземна биологична същност. В момента духовно разединените хора, живеещи на Земята, ще се асимилират в синтетични форми на живот, проявяващи се като извънземни биологични същности, които всъщност са били човешки души в човешки тела в миналите времеви линии. Повечето от най-малките ИБС извличат хранителните вещества от светлината, подобно на растения. Те не са в състояние да растат, да се размножават и да преминават в по-високи измерения на съзнанието. Някои от извънземните биологични същности се върнаха на Земята от бъдещето, за да се опитат да преобразуват човешкия генетичен код в тази времева линия на Земята и по този начин да се спасят. Много от ИБС някога са били хора, участвали във войните от Oрион и са били в плен на Орион, където са използвани в работни колонии. Някои на Земята са били поробени на астрален план от същества от другите раси като Maнтиди, Сивите извънземни и Рептилоидите, които ги отвличат, за да бъдат работници в колонии на други планетни системи. Някои от тях дори и сега се използват като черноработници за отвличането на хора по проекта за пренос на душата MILAB. Много от тях са с изтрито съзнание и те не си спомнят, че някога са били хора.


Това е един от възможните резултати на движението за трансхуманизъм, провеждащо се в момента в тази земна времева линия, което води до евентуален бъдещ контрол на нашествениците или тъмните сили над душата. След асимилиране на съзнанието в изкуствен интелект и синтетична биология, човек вече не е в състояние да се въплътява в органичната човешка форма. Този човек вече не е в състояние да се въплъти в сферата на човешкото, както е например планетата Земя. Това ще бъде безплътна личност, която не може нито да умре, нито да се роди отново като друга личност, тя ще бъде поробена и слята с колективния разум на изкуствен интелект. Това се иска от много от негативните групи, защото след това те ще имат пълен контрол над жизнената сила на хората, които могат да бъдат превърнати в роби. Това е основната цел, поради която трансхуманизмът се налага агресивно на пазара и се популяризира в момента, а и те искат да създадат повече човешки ИБС и киборги или стопани на тела. Когато такъв човек напуска тялото си по време на активирането на Универсалните портали, той лесно може да се транспортира в много различни планетни системи за търговия като работещ ресурс.

Лиза Ренее

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.