сряда, 6 юли 2011 г.

Хармонични възли

Съжителството и проявлението на множество многопосочни и разнокачествени енергийни решетки в пространствата на Земята в сегашно време създава доста сложна структура на енергийните взаимодействия. Решетките на съзнание от различните нива, които продължават да съществуват и функционират като ретранслатори ( предаватели и приематели на идеи и мисли ) , създават  интерференция на звуковите и светлинни модели, които изкривяват и така неустойчивия пространствено-времеви континуум на планетата. Идеите и понятията във вид на вибрационни матрици понякога проникват през тези хаотични наслоявания, но попадат в “капана” на обичайните мисъл-форми и в резултат се занижават/изкривяват . По този начин, приемайки информация от по-високи сфери, която протича през много остаряли и еволюционно спиращи филтри, ние понякога не сме способни да разпознаем нейната достоверност и актуалност. И  само пречупвайки съзнанието си през тези препятствия, ние можем да се доберем до смисъла на изпратената информация.
 Едновременно става промяна на времевите потоци, в които съществува човечеството. Цикличното (сферично) време внася в тези потоци сериозни изменения. Понякога събития от бъдещето (по нашето разбиране) се оказват в миналото ни и обратно. Възникват “капани на времето”, свързани с проявлението на сферичното (циклично) време вътре в изкуствено създаденото линейно време, фиксиращо събитията на основата на праволинейни причинно-следствени връзки от хоризонтален ред. Този нов процес разрушава изкуствено създаденото платно пространство-време, характерно за триизмерната реалност и през възникващите “процепи” започва да надниква реалността от другите измерения. В тези капани на времето става колапс на различните пространствено-времеви континууми и възникват проходи към паралелни реалности. Времевите изкривявания могат да приемат форми на “дежа вю”, при което много събития, станали в триизмерния свят вече са били в сънищата, но в малко по-различни вариации. Така става възстановяване на истинските връзки между наблюдаваните и ненаблюдаваните ( т.е. неосъзнаваните ) събития . Понякога времето “сега” от паралелната реалност се възприема от вас като бъдеще, макар и да не е така. За паралелното пространство времето “сега” може да породи други варианти, докато във вашата реалност следствията ще бъдат други. Хаос във възприятието на време и пространство – така може да се опише текущото състояние на земните континууми.


Много важно е да се настройваме на основната честота от съзнанието на Земята, която избира свой вариант на развитие в хармония с варианта на Галактическия център. Останалите варианти също са проявени на ефирен план и генерират определени импулси, които понякога пречат да се разпознае накъде отива основния поток на еволюцията.

Малцина от вас имат способност да чуват и възприемат импулсите на Галактическия център. Около Земята се активира решетката на Единното Съзнание, транслирана през портала на Великото Централно Слънце. И тези , които са способни да се настроят енергийно на тези вибрации, започват да транслират тези енергии на всички нива на Земята, поддържайки еволюцията. Така се създават “хармонични възли”. Те са проявления на висшата целесъобразност на еволюцията на слънчевата система и нашата галактика, която за сега е проникната и регулирана от очевиден хаос. Може да се каже, че висшата хармония си пробива път през хаоса, създавайки “хармонични възли”, балансиращи “хаотичните възли”. Ако по вибрациите долавяте хармоничния резонанс от висш порядък, то закотвяте хармоничните вибрации във всички полета на своето проявление. Укрепването в такъв “възел” дава възможност за еволюционно развитие без явни рецесии за сметка на постоянния приток от звездните и галактически честоти , носещи неизкривения образ на Светлината.

Решетката на Единното Съзнание се състои от висшите тонове на Божествения Източник и почти не се долавя от менатлното поле на човечеството. Един от пътищата за съединение с тази решетка е пълната вътрешна хармония на проявения Дух отвътре и отвън). Това състояние позволява да се премине през слоевете на създадените мислеформи и емоциоформи и да има резонанс с честотите на Източника. Това е много близко до състоянието, наречено Божествен екстаз. Но същността му не е в емоционалната топлина, а в концентрираната хармония, която се разпростира като лъч кохерентна светлина и преобразува пространството около вас.

Осъзнатото съединение с тази решетка дава достъп до Висшето Знание и активира Висшето Знание , което се намира у вас. Намирайки се в това състояние, вие можете да изберете всеки Път, и това решение е невъзможно да го оцените със земните понятия за целесъобразност, обичайно местопребиваване, удобство и т.н. Помнете , че върху избора на Път влияе избора на вашата по-високочестотен аспект от същността ви, която резонира по-устойчиво с тоновете на Първоизточника . Този по-хармоничен избор отчита вашето висше благо, макар и да е възможно да не го разбирате. Засега. Но ще дойде време, когато ще разберете цялата квантова целесъобразност на разгръщащия се Божествен порядък, която се проявява във вид на хаос, причинени от енерг. натиск върху всички енергийни структури, в това число и енергийните полета на човека.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.