неделя, 3 юли 2011 г.

ЕГРЕГОРЪТ НА ПАРИТЕ (ЧАСТ 15)

    Това е кулминацията на дългосрочния план за пораждане на зависимост чрез "държавата, обезпечаваща социални грижи за всички". Първо премахват независимостта на хората,като ги правят зависими от работата си в полза на военно-промишления комплекс. После намаляват броя на работните места и правят все повече хора зависими от т. нар. подаяния, като така отнемат всички възможности за самостоятелен начин на живот, независещ от икономическата лудница на Илюминати. Сега използват тази изфабрикувана зависимост за по-нататъшните си манипулации. Намаляват плащанията по социалните помощи и се опитват да принудят хората да работят за държавата в замяна на оскъдно подаяние. Те искат да съзадат ( и го правят ) чувство за горчивина, което в крайна сметка да доведе до гражданска война между имащи и нямащи. Освен това искат да сломят човешкия дух и да го изтощят до такава степен, че да не се съпротивлява на Новия световен ред, а дори да го приветства като свои спасител от това изкуствено създадено положение.  Когато нещата станат толкова зле, що се отнася до икономика, войни и болести и светът изпадне в пълен хаос, на сцената ще се появят Илюминати с маска на състрадание и великодушие и ще обещаят да оправят всичко. Онова, което няма да кажат е, че злините, които обещават да премахнат са били нагласени от тях, за да програмират човешкия ум .Те ще хвърлят цялата вина върху политиците, които са контролирали и системата, която са създали. Бомбардирането на човешкия ум с непрекъснати ужаси чрез медиите е политика, известна като "шокът на бъдещето". Тя има за цел да направи ума безчувствен и да му внуши, че е безсилен пред такива огромни проблеми .  

Напълно възможно е да се разработят груби математически модели (алгоритми и т.н.) които, дори и да не са способни да прогнозират точно, то поне могат да предскажат със сигурност тези събития. Това, което не може да се придобие чрез сътрудничество, може да се изчисли и придобие чрез принуда. Хората са машини, лостове, които могат да бъдат хванати и завъртяни в нужната посока. Разликата между автоматизираното управление на обществото и на един увеселителен парк е незначителна. ( Тихи оръжия за безшумни войни ) 

ЮДЕИТЕ СЪЗДАВАТ РАЗЕДИНЕНИЕТО И ПОДРИВАТ ОСНОВИТЕ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ.
От нас изхожда всесковаващият терор. Ние имаме в услуга хора, представляващи всички мнения и всички доктрини: монархисти, демократи социалисти, комунисти и всякакви утописти
Народите пищят и искат разрешението на социалния въпрос посредством международни съглашения. Разпокъсаността на партиите хвърли народите в наши ръце, защото за водене на партийни борби са необходими пари, а всичките пари са в нашите каси. ( Протокол 9)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.