четвъртък, 30 декември 2010 г.

Космически вибрации (енергии) за изхвърляне на отработен материал, работа с ДНК и ефирните тела, работа с подсъзнанието ...

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕНУЖНИЯ, ОТРАБОТЕН МАТЕРИАЛ

ЗАЗЕМЯВАНЕВРЕГОРД - Енергия, вибрация, “изсичаща” всичко ненужно, което все още е останало в телата ви.

ЗОРИАСМЕРТ – Ток за изчистване от разрушителни програми, свързани със застарели (дълбочинни) страхове и неувереност в собствените сили и възможности. Пренастройване на вътрешния “резерв”, който е пряко свързан с Душата и нейната Светлина. Възстановява осъзнаването на мисията-програма на Земята, заложена в човека от Висшия Аз. Токът коригира негативните ментални програми. Съединява с енергетичния източник на Божествената Истина и Вяра.

МАНИОДАНА – Разпространява светлината в дълбочина. Проникването на висшите вибрации в по-плътни пространства. Осветяване на материята. Съединение на светлината и сянката.

МИРТЕСТРЕЙМ – Енергията на Прехода, облекчаваща трансформационните процеси и помагаща за правилното изграждане на всички нива от Съзнанието.
ОКСУДАР – Помага за изхвърляне на ненужния материал

ОМО – Изпълва с вибрации на по-висши измерения , дава презареждане.

ОНИТАШКЕ – Стартира процесите на изчистване на ниво висши тела. Ефирна настройка на светлинните кодове.

ОСИЛИУМ – Космическа вибрация от Плеядите. Изчиства индивидуалните канали за изхвърляне на отработен материал. Усилва процеса по активиране изхвърлянето на ненужен, отработен кармичен материал. Дава още по-прецизна проработка на ефирните енергетични канали. Спомага за изчистване от енергетични “следи”, както и за възстановяване на 12-нишковата структура на ДНК.

ОСТОФОРИУС – Систематизира разпокъсаните вибрации по завършване на процесите в човешкия организъм, помага за осъзнаване на проблем , който пречи за завършека на процеса “раздяла със старото”.

РИМЕНАЙТ – Подравнява по-тънките и по-плътни ефирни тела в съответствие с енергиите на Космичния Закон.

СИНАРЛЕН – Способства за активното включване на съзнанието в процеса на трансформация. Пробужда за действие. Вибрация на Едиството. Способства активизацията за общопланетарна трансформация.

УМИНАЙРЕПШОЦ - (ударението на втората сричка ) . Ток-вибрация, явяващ се аналог на включването в пространството на плътната – материална земя. Включват се незадействани възможности на активизацията по съединение с ядрото ( матрицата ) на Земята. Ток за подравнение по вертикалата със заземяване в точката на изход в инкарнацията, т.е. “обратен” ход към началото на текущото проявление. Изместване на точката на влизане на Духа, центриране в сърцето .В тази точка може да се изцелят много програми и да се поиска опита от други въплъщения ( паралелни , минали и бъдещи ).

УРИКЕТАЛН - Енергия, вибрация, премахваща състоянието на тревожност от съзнанието.

ФЕНЕРГЕЙМ – Космическа вибрация на Сатурн. Измества отработените програми , подготвя материала за изхвърляне. Организира каналите за изхвърляне. Спомага за изхвърляне на отработена карма, изчистване на ефирните тела от блокажи. Възстановява първоначално създадената енергоструктура в съответствие с монадичната програма.

ЕМИЛАЕР - Ток-близнак на ЕМИЛЕЕЛ, но с акцент на безусловната Любов и приемане на всичко и всеки. Енергетично е по-силен от “близнака си”, понеже “копае” по-надълбоко, по-силно, но и по-меко. Отваря “абсцесите” и освобождава от обиди и раздразнения. Работи с изчистване на паметта и възстановява изгубената цялост.
ЕМИЛЕЕЛ – Ток на пробуденото Съзнание, който прочиства всички стари застоявания и преустройва възприятието на ситуациите в новата “светлина” на енергиите. Този ток има в себе си ярко изразен компонент на Времето, когато става изтриване на стари записи чак до клетъчно ниво. Токът носи качеството на уравновесеност за енергиите , хармония на душата и тялото.ЕМПИТЕРИОЗАНИКС – Носи в себе си качеството по изхвърляне на стари програми и помага да се заменят с нови.

ЕНРИТАРМ - Вибрация за изменяне на системата от чакри в човека. Спомага за трансформация и адаптация на съзнанието за живот в разни измерения. Осъществява смяна на рамковите точки от системата по навигация . Спомага за появата на нова навигация в пространствата от другите измерения.

ЮНИМОРК - Ток на прехода към ново светлинно ниво, по-високо от звездното, влиза плавно в светлинните решетки на галактиката и вселената. Помага за хармонизацията на всички процеси в светлинното тяло и има минимум от карма ( или дори изобщо няма ). Страничен ефект – отработване на старите програми от въплъщението и стартиране на собствената задача.

РАБОТА С ДНК. РАБОТА С ЕТЕРНО-ФИЗИЧЕСКОТО

АСТРАЛНОТО И МЕНТАЛНОТО ТЕЛА

АМБИЛАЦЕТОР – Ток за укрепване на енергийния скелет . Става усилване на енергетиката за сметка на кристалния ефект – кристалните матрици във възлови точки от решетката започват да вибрират усилено. Също и за работа с минал опит.

ДЕНИКАРС – Енергия, вибрация , която включва слоевете на ДНК .

ИСОЛКСТАУД – Ток изравняващ качествата в съотвествие с новите кодове, които носят елмазните частици на Светлината. Прекодиране на програмите на основата на сътворчество и единство на противоположностите , съединение на мъжките и женските енергии в ново качество – пълноправен сътворец на новата реалност. Способства за активацията на ДНК – нишките до 6-та . При някои подготвени хора с отработена карма включва в реализация програмата на въплъщението.

КРАНИОРАН - Енергия, вибрация , която включва слоевете на ДНК

ЛЕВЕРДУКА – Настройване на клетките към новите енергии, повишение вибрациите на физическите структури от организма.

ЛУМБИРАГЕТЦ - Енергия, вибрация , която включва слоевете на ДНК

МЕРИЛЕСКОПАД – разтваряне на ментални връзки, основани на резки програми за отрицание и неприемане, които препястват развитието на любов към себе си и другите, а също и на съответстващи им енергетични блокажи в астрално, етерно и физическо тела. Настъпва преразпределение и изравняване на енергиите във всички тела.

МЕРУЩАТОЖ – Съединение на “разкъсани” тънкоматериални тъкани в астрално-ментално-ефирните тела. Уплътняване на етерната енергия , възстановяване на нарушени енергийни връзки.

ОМИКОРОН – Плеядиански ток. На клетъчно ниво променя параметрите на клетъчните структури, които отговарят за усвояване на енергията.

ОСИЛИУМ - Космическа вибрация от Плеядите. Изчиства индивидуалните канали за изхвърляне на отработен материал. Усилва процеса по активиране изхвърлянето на ненужен, отработен кармичен материал. Дава още по-прецизна проработка на ефирните енергетични канали. Спомага за изчистване от енергетични “следи”, както и за възстановяване на 12-нишковата структура на ДНК.

ОСОЦИНИУМ - Космическа вибрация от алфа-Кентавър. Включва в работа ДНК в пълен обем. Открива нови енергии, съставящи човека. Трансформира готовите за промяна астрално-ментални конфигурации и затвърждава новите начини за приемане на енергийно светлинните пакети. Хармонизира и съединява ментално-астралните полета в процеса по формиране на Единно Лъчисто тяло.

ОСТЕРО – Активира незадействаните нишки на ДНК, осъществява предаване на импулси от изменената ДНК на клетъчно ниво.

ШРАНЕОГУРЦ – ток за отваряне на сърдечния център. Отмива енергийните блокажи, препятстващи излъчването на сърдечната енергия. Укрепва матрицата на Безкрайната Любов.

ЯМИНЕЩУРОСКА – ток за междувидовото разграничение на нискочестотните ареали за обитаване ( бактерии, вируси, гъбички ) . Стимулира изчистване и настройка към еталнните честотни диапазони на органите и телесните системи в организма.

РАБОТА С ПОДСЪЗНАНИЕТО
АМИРАТЕНОКС - Енергия (вибрация) за работа със своето подсъзнание и разкриване потенциала на пълното доверие у себе си, увереност в собствените сили. Старайте се да работите с тези вибрации по-често. Те ви дават възможност да осъзнаете ненужните бариери и препятствия в своето подсъзнание.

ВЕПОЗИНАЙРА – Мощно закотвяне на прииждащите токове-лъчи към центъра на Земята. В тялото включва енергиите на ДОМА, разширява творчеството. Стабилизира процеса на “Вяра в себе си”.

КАРОНИЛЮС – Укрепване на сушумна (централният канал, по който се издига Кундалини) като проводник на енергията за конкретния човек. Усещане на тънките енергии в гръбначния стълб.

МИТРАПОШЕНИД – възстановява преминаването на енергийните потоци в етерното и физическо тела, способства центрирането в сърдечния център. Това е женския вариант на тока :

МИТРОПОШЕНИДИ – действа по-меко, напомняйки действието на елемента Вода, която разтваря и усилва протичането на енергия по системата на ефирните меридиани.

СЕРЮЛАШД – ток, разтварящ астралните страхове , които са причинени основно от други хора. Възстановява енергийния баланс на сърдечната чакра. Токът “гаси” емоционалната превъзбуда в ситуации, предизвикани от групови подсъзнателни програми на страх и паника.

ПРАВЕДИНОВ – токът помага за трансформацията на собствените страхове на ниво Слънчев сплит, разтваряйки енергийните възли и блокажи. Има разслабващо и успокояващо действие. Възстановява свободното протичане на енергия през чакрата Слънчев сплит.

ЕЛАЙГУДЕРОС - (ударението на последната сричка) – Концентрация и спиралообразно завъртане на енергията в половия център (Свадхищана) за разтваряне на наличните блокажи. Обезпечава възстановяването на енергийните връзки между половия и коренния център. Произнасянето на тока с ударение върху предпоследната сричка помага за подем на енергията до чакрите на слънчевия сплит и сърдечния център.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.