петък, 7 януари 2011 г.

Доброволците на Светлината

През годините на "бейби бум" след последната Световна война е имало масово прераждане на души на доброволци.
Някои от тях били дошли по-рано, а други пристигнали през 40-те години. Напливът на "доброволчески бебета", родени през тези следвоенни години бил от всички онези, които били избрани да проправят пътя на трансформацията и промяната.

Преродилите се доброволци, които живеят в това време ( не само следвоенните бебета ) са тук, за да изиграят ролята си за промяна на човешкото съзнание чрез връщането му към естественото състояние на любов, мир, състрадателност и мъдрост. Задачата на доброволците е да помогнат на планетата да се излекува, да премахнат доминацията на Илюминати и да разчистят пътя пред днешните бебета и малки деца, които да създадат един нов свят, в който дисбалансираното съзнание няма да им създава проблеми. Доброволците получават подкрепа от огромна мрежа високо развити същества от други честоти и от извънземни, които искат да освободят планетата от онези, които имат съвсем различни цели спрямо човешката раса. Това е време на избор. Доброволците са активни в изпълнението на 3 основни задачи :
1) Да повишат човешкото съзнание, като предават информация, която отваря умовете и помага на хората да си спомнят онова, което дълбоко в себе си вече знаят за естеството на живота, Сътворението и протичащата трансформация в момента. Това им помага да влязат в синхрон отново със своя Висш Аз и да проникнат до вечните си знания.
2) Да поправят енергийната мрежа и да подготвят изключената от времето на Атлантида система за приближаващия момент, в който тя ще замени временната система, действаща от хиляди години. Това включва реактивация на хармоничните ключове, които ще отключат онези невероятно силни енергии, които са били изключени в края на Атлантида, както е описано символично в легендите за крал Артур.
3) Да насочат към Земята енергии, които ще балансират силното отрицателно доминиране в нейната енергийна мрежа, причинено от цялата негативност, генерирана от болката, конфликтите и страданията, съпътствали човешката история.

През 60-те години много хора, особено младите се настройват на вълната на носещите промяна енергии и това е известно като период на име "силата на цветята". Енергията е съзнание, а енергиите носят информация и познание, които вдъхновяват ценностите, скрити зад явлението от 60-те години. Ако се вслушате в музиката в стил "силата на цветята" и в протестните песни от онова време, ще чуете темите на вибрациите - добро, зло ; на променящите се вибрации - любов за всички ; и на времето, което променят. И трите отразяват познанието за онова, което става през онзи период на велико пробуждане на човечеството. През 70-те и 80-те години, докато Илюминати дърпаха в друга посока и се опитваха да разрушат този начин на мислене, имаше повишаване на съзнанието по отношение на природата, засилване на движенията на природозащитниците, на вегетарианството и експлозиите от човешко милосърдие като "Жив щит". През 90-те години започна масовото публикуване на литература , която осветли както плановете на Илюминати, така и припомни на хората за тяхната вечна духовна същност. Сега, вече в 21-ви век, докато навлизаме все по-навътре в промяната, идва времето да се събудим, като ребалансирането на енергийното поле на Земята ни помага отново да се свържем с нашите висши нива и да станем "едно цяло" с тях.
Непрекъснато срещам хора, които внезапно са се пробудили и са започнали да виждат света в нова светлина. Те не могат да разберат защо преди не са могли да видят онова, което сега е очебийно за тях. Но причината е проста. По-рано в живота си те са действали предимно и единствено чрез съзнателното ниво, онази част от нас, която е подложена на големите ограничения на физическото тяло. То може и да е, и в повечето случаи е програмирано от съобщенията, които непрекъснато получава чрез очите и ушите в този контролиран от дисбаланса свят и ние можем да повярваме на някои нелепости. Когато отново се свържем с всички нива, нашите възприятия отразяват напътствието на нашата по-висша мъдрост и разбиране, и ние виждаме в какъв побъркан свят живеем. Когато се осъществи това повторно свързване, то може да заприлича на преливане на язовирна стена, докато познанието и информацията прииждат в съзнателното ниво. Това може да е травмиращо време, през което вие ще се питате какво става с вас и вашия живот.

Книгите на тази тема, разговорите, интервютата в медиите, дискусиите с приятели и насочването на енергии, всичко това помага за събуждането на хората и за повишение честотата на енергийното поле. Пробуждането е предизвикано до голяма степен от енергийните промени в нефизическите нива. Но думите, написани или изречени, са също енергия и те могат да бъдат изключително силни за достигането на информацията до съзнателното ниво, за да се предизвика дисбаланса и неговото програмиране. С всеки човек, който променя своя начин на мислене, ние правим още една крачка към онзи момент, когато силата на това разбиране ще бъде достатъчно голяма в колективния ум на човечеството, за да бъде на разположение на всеки, както е при "синдрома на 100-те маймуни". Най-силно предизвикателство срещу дисбаланса може да се отправи именно чрез колективния ум. Вярвам, че ние се приближаваме към тази "маса", когато колективният ум започва да действа като източник на положително, а не на отрицателно влияние върху нас, "индивидите", които сме свързани с него. Когато това стане, ще видим хората да се променят със скорост, която трудно може да се опише.
Аз обаче не внушавам, че това време на промяна ще е лесно за когото и да е. Тези, които са дошли тук, за да спомагат за трансформацията, често са били "тествани" до предела на своята издръжливост, особено на емоционално ниво. Това е с цел да даде воля на цялата им вътрешна емоционална и душевна сила и кураж. Сега е моментът, в който всичко преживяно в предишни физически животи трябва да бъде призовано на помощ, защото дисбалансираното съзнание и неговите проявления чрез икономическите, политическите, военните и промишлените структури няма да си отидат тихомълком. Но не се страхувайте, то ще си отиде. Вече е на път. Пробуждащите се хора се оказват скарани с обществото, в което живеят, а някои дори със собствените роднини. С разширяването на тяхното съзнание те достигат до по-високи нива на познание, мъдрост и разбиране. Онези, които имат смелостта открито да дадат израз на чувствата си, предизвикват конвенционалното мислене и поведение от почти всеки вид. Те са наричани единствено с имена като "смахнати" или "опасни" от онези, които са все още хипнотизирани от втълпените програми. Дисбалансираното съзнание работи упорито за уронване на престижа им, точно както е правело преди 2000 години и в много други случаи от историята. Но то няма да успее.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.