вторник, 18 юли 2017 г.

Защо световния "eлит" постоянно се опитва да отвори "портите" на други светове?

Проектите за адронни колайдери (които, разбира се, са много повече от един), съдейки по изразходваните средства за изпълнението им, не се ограничават до някакви си "научни експерименти с частици". Така например, за изграждането на "Големия адронен ускорител" са изразходвани повече от 10 милиарда евро. И не е случайно, че някои учени говорят открито срещу тези експерименти, твърдейки, че те се финансират от световния "eлит", за да се отворят "портите" към паралелните светове или даже вселените. Например, преди около няколко години това го заяви кандидата на физическите и математическите науки С. Сал.
Също така, много независими изследователи казват, че тези дръзки експерименти могат да предизвикват чести климатични аномалии под формата на урагани и торнадо като "страничен ефект" от включването на колайдерите. Това се подкрепя от и странните атмосферни явления, които се появяват в небето над Женевското езеро и в други точки на Земята.
Също така, доста странно изглежда самоубийството на директора на ЦЕРН, известният физик Едуард Maнтила, извършено в края на 2016. Осъзнавайки преди смъртта си каква опасност за нашата планета представляват тези експерименти, преди да се самоубие той е изгорил цялата си академична справка и изчиства компютъра си, оставяйки само един текстов файл, който гласи както следва:
"1) Аз нарушавам международните закони по отношение на конфиденциалността, публикувайки тази информация.
2) Аз няма да разкрия местоположението си, тъй като знам, че всеки опит да се докаже това, което видях, или това, от което съм бил част, ще доведе до моята незабавна и обстойно подготвена смърт.
Моето име е д-р Едуард Maнтила и аз (технически все още) съм физик в CERN, намиращ се в Женева, Швейцария. Аз специализирам в изследването на субатомни частици и в кварковите взаимодействия. С други думи, аз изучавам много малките частици и как те взаимодействат помежду си с много висока скорост.
До четвъртък, 15-ти януари 2014, аз бях един нормален учен, които живее и работи на територията на ЦЕРН. Повечето учени, участващи в този изследователски проект подобно на мен живеят в общежитие на обекта в Женева и излизат улицата само по повод на социални дейности или случайни посещения у дома.
Повечето от вас, които сте чували за ЦЕРН, разбира се, сте чували и за ГАК (Large Hadron Collider) - най-голямото научно оборудване, с диаметър над 20 км и преминаващо през територията на две страни (Швейцария, Франция). На обществеността е казано, че е бил построен на стойност десетки милиарди евро, за да се изучава раждането на Вселената и че сблъсъците, които се случват в ГАК, ще ни позволят да направим бърз преглед на някои явления, които могат да се видят само, когато частиците се сблъскват помежду си с изключително високи скорости.
Всъщност това не е нещо, за което е предназначена тази машина, нито за тази цел е била използвана от нейното създаване. Основната цел на ЦЕРН при изграждането на колайдера е отварянето на портал ... ".
А ето как коментира всичко това докторът на историческите науки Д. Хортак: "Древните хора са знаели, че има живот в други измерения. Ние не говорим само за тези измерения, но и за цялата вселена, която, според нашата космология, има 24 измерения. Но .. има и други вселени, които също могат да имат свои измерения.
Единствената задача, заради която учените са се събрали в Женева - да намерят "портал" към паралелни светове. Ако успеят, тогава ще бъде възможно да се пътува между световете и планетите, да се управляват историческите процеси и да се върнат назад. Това е много съблазнително за съвременното човечество.
Благодарение на адронния ускорител са успели да намерят скорост, по-голяма от скоростта на светлината. След това класическата физика е престанала да съществува. Вероятно д-р Мантила е унищожил разработки, което биха могли да осъществят пътуване във времето. Понякога се плаша от това, което нашите учени правят. Те се опитват да отворят портали към други светове, но не знаят как да ги затворят след себе си. Последиците могат да бъдат най-неочаквани, дори и до такава степен, че "черната дупка" на ускорителя да погълне целия живот на Земята".
Но защо учените с такава мания се опитват да отворят "портите" към други светове? И очевидно не в името на научния интерес, тези проекти, дори по време на световната криза са много щедро финансирани от "силните на деня". Следователно, заинтересованите от откриването на тези "портали" са именно богатите семейства и управляващите кланове на земята и тези, които стоят зад тях.
И може да има няколко версии, които вече са били изразени от различни изследователи. Ето кои са те:
1. Световният "eлит" иска да "избяга" от нашата планета, например, защото знае за глобален катаклизъм, който може да се случи в близко бъдеще, или да отприщят глобална термоядрена война и да избягат от нейните последици, или за да избегнат наближаващото "почистване" на нашата планета от паразитните и сатанински сили, управляващи планетата през последното хилядолетие.
2. Световният "eлит" се опитва да пусне в нашия свят своите пъклени господари от демоничните светове, за да им осигури власт над нашия свят.
3. Световният "eлит" се опитва да възстанови нарушения от светлите сили  контакт със своите пъклени господари, чиито план за поробването и унищожаването на човечеството те упорито прилагат на практика в продължение на хиляди години. И сега, поради загубата на комуникация, Световния "eлит" просто не знае как да продължи да живее и какво да прави.
Но вероятно има и други версии, обясняващи причините, поради които  "силните на деня да бъде" продължават да използват ускорителя за отваряне на "порталите" към паралелните светове.По материали от Интернет

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.