събота, 22 март 2014 г.

Науката, разсейваща призрака на смъртта (Алексей Светлов) - част 3

И накрая, петото направление на научните изследвания ще наречем доказателство за съществуването във финия свят на други същества, способни да въздействат по отношение на физическия свят, хората и животните. Върху този проблем посвещават своето време Боконе, Юргенсон, Раудив, Винокуров, Исаков, Карташкин, Бачи, Фоменко, Прицкер и др.


За никого не е тайна големия интерес, който винаги са проявявали спиритистите към контактите със задгробния свят. С течение на времето този празен интерес се трансформира в усилия на изследователи - ентусиасти да намерят обективен подход към финия свят чрез използване на съществуващите апаратури.
Най-големият успех в тази област постигнал латвийският психолог д-р Константин Раудив, който е живял в Швеция. С помощта му инженери по електроника проектират и конструират специално устройство - хониометър, предназначен изключително за запис на "свръхестествени" звуци. Към 1968 г. ученият вече е бил събрал на своите ленти повече от 70 000 аудио артефакти! Изследванията на д-р Раудив стават широко известни благодарение на книгата му "Как да чуем нечуваемото", публикувана в Англия и Съединените щати под заглавие "Breakthrough".
След това феноменът става известен като "гласове на Раудив".
Усилията на учените винаги са били насочени към получаване на обективни доказателства за съществуването на фините структури. Тези аргументи единствено биват признати с право да участват в научна дискусия. С началото на развитие на фотографията, науката за първи път в дългата си история е получила възможност да се запечатат докосванията от финия свят.
Голям брой фотографии получил италиански изследовател Лучано Боконе. На върха на голям уединен хълм Боконе устройва лаборатория, снабдявайки я с различна регистрационна апаратура - фотометри, термометри, магнитометри, регистратори на алфа-, бета- и гама-радиация, фото и кинокамери. Имало и живи "индикатори" - кучета. Принципът на изследванията е определен много просто: аномалните и необясними отклонения в показанията на всеки прибор показват наличието на невидими същества. Такива доказателства имало много. За три години Боконе събира огромен материал. И дори се създавало впечатлението, че с напредването на опитите загадъчните феномени започнали да стават повече и по-нетърпеливо да се втурват към Боконе. Те били регистрирани от апаратурата, запечатвани на снимки, а и виждани с невъоръжено око.
Постепенно се разкривали и техните свойства.
Изследователите били поразени, ако мога така да кажа, от определена осмисленост на тяхното поведение. Всички тези облаци, сгъстени непознати полета, светещи топки във видимия, а по-често в невидимия - инфрачервен и ултравиолетов - части от спектъра, като че ли демонстрирали пред хората своите способности - летели или плували над тях, променяли скоростта и посоката на полета, трансформирали се в различни форми.
Боконе постепенно стига до извода, че има работа с ефирни форми на живот. И им дал името критери. Ето какво самият той пише за тези обекти:
"Тези ефирни форми на живот - пише Боконе - тези обекти - живи същества, и свързаните с тях явления не принадлежат към нашата триизмерна реалност, типична за нашата честотна лента на видимия спектър. Това е проява на чужд за нас живот. Това са несъмнено живи същества - светли и тъмни, плътни и прозрачни, с плазмена форма, енергийни преобразувания, топящи се облаци и мъгли, невидими аморфни маси, нямащи нищо общо с нашата физическа реалност".


Материалите, получени от Боконе не са единствени по рода си. Интересни фотографии са получени и от групите на Охатрин, Прицкер и други изследователи.
Към другата група на доказателства за работата на невидимите същества може смело да се отнесе явлението полтъргайст. С проблема за полтъргайста вече много години са ангажирани изследователи от различни лаборатории и изследователски институти по света. По правило, хората от различни специалности обобщават така: никой не може да каже със сигурност към какъв клас явления може да бъде приписан този феномен, тъй като има голямо разнообразие от форми, чрез които той се проявява, както и способността му да се появи в най-неочаквано място. Защото за полтъргайста не съществуват разстояния, нито градски, нито селски райони ... Забавното е, че представителите на всяка от науките, които са поканени за проучването на полтъргайстите, всеки път установяват пълното му обяснение, но всеки в рамките на своя отрасъл от знанието. С какво започва всяка наука изучаването на даден феномен? С опитите за систематизиране. Но по какъв признак може да се систематизира полтъргайста? Макар и трудно, но в определени граници очевидно все още е възможно, и съветските учени се опитват да го направят. Според изчисленията на изследователя Винокуров, повечето от събитията, свързани с полтъргайст се случват във вечерните часове, а като дни от седмицата - в събота и неделя (1,5 - 4 пъти по-често от другите дни). В същото време, колкото по-интензивно е избухването, толкова по-бързо следва затихване. Друга закономерност - обект на въздействие от полтъргайста са по-често диелектриците - мебели, облекло, тъкани. Метални изделия са подложени на много по-малко въздействие.
Систематизирането на събитията е възможно също според това как са групирани. Изследователят Фоменко отбелязва, че доста често един след друг се преобръщат или завъртат хладилник, легло, шкаф, т.е. тежки предмети. На серии също се люлеят и разбиват полилеи, развинтват се крака на дивани и приемници.
Като цяло, в количеството на версиите и обясненията на полтъргайстите няма недостатък.
Що се отнася до многообразието на хипотези, то в тях могат да се видят упоритостта на мисълта, желанието по един или друг начин да се намери решение. Постоянство, достойно за уважение.
Ако се изтъкне същността на утвърдените хипотези, бих казал, че това е опит да се помири явлението полтъргайст с реалностите на света, в който живеем, да го впишем, ако не във физическите закони, то поне в логиката на нашия свят ...
Говори ръководителят на секцията за изследване на аномални явления (гр. Горки) Ермилов: "... Проучването на феномена ни накара да признаем съществуването на някои фини структури Тези структури имат свойства на разумност, могат да реагират, подчинявайки се на някакви команди.
Някои медиуми казват, че виждат такива структури и ги описват Според техните описания, те изглеждат различно: в случаи на полтъргайст се споменават в частност антропоморфни форми. С това може би е свързано възприемането на призраци с човешки фигури, които често придружават този феномен. ... Понякога това може да бъде с форми, наподобяващи животни, но по никакъв начин невъзпроизвеждаща от известните ни такива, по-скоро това е някаква комбинация, напомняща понякога страшни герои от приказките или митовете ".
Ние ви разказахме само за определени трудове на учени, доказващи съществуването на невидимия фин свят. Обобщавайки направения преглед, бих искал да цитирам думите на великия френски философ Монтен: "Господа, аз направих само букет от откъснати цветя и не добавих нищо от себе си, с изключение на нишката, която ги свързва".


"Скъсайте конеца на парчета, ако искате - добавяме ние - а що се отнася до букета от факти - той не може да се унищожи, той може да бъде само пренебрегнат".

За автора - Алексей Василиевич Светлов е ръководител на Научно-Изледователска Лаборатория по Изучаване на Психичната Енергия

Източник : http://www.rait.airclima.ru

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.