неделя, 15 септември 2013 г.

Избор

Връщаме се към темата за преодоляване на изпитанията, които ни поставя егрегорът. Не винаги равнището на менталните способности на човек съответствува на еволюционното му равнище. Ако менталното ниво на човека е по-ниско от
еволюционното му равнище, той трябва да взема решения, като се доверява на интуицията си, а не на разума. Много хора стигат до този извод след доста патила.
 Съвсем друг въпрос е откъде тези хора черпят източници на вдъхновение за своята интуиция.
   В наши дни често се случва така, че менталното равнище е по-високо от еволюционното. Такъв човек бива овладян от трудно управляема ментална гордост; той строи чудесни ментални модели и всевъзможни рационализации. Но те са зле свързани с реалното течение на живота, тоест - неадекватни са. За такъв човек казват: "Умен, а противен." Впрочем, неадекватните ментални модели провалят живота не само на хората с хипертрофирани ментални тела. Големият егрегор съдържа в себе си много енергични ментални същности - мислеформи. Те снабдяват с мисли, съждения, идейни платформи и житейски позиции всички, които му служат и имат слаби ментални тела.
 Тези "щамповани" продукти на мисленето имат огромна власт над хората и силно забавят еволюционното им развитие, изпреварило еволюционното ниво на самия егрегор. Трябва да помним, че еволюционния път на всеки човек е индивидуален и груповата мъдрост често се явява препятствие. Понякога е по-добре да направим своя грешка, отколкото да постъпим "правилно" по шаблонен начин.
 С избора в дадена ситуация у човек често възниква и проблемът за избор на този или онзи егрегор. Това не се отнася до големите кармични егрегори, водещи ни през целия живот.
 При служене на голям егрегор, той обикновено дава възможност за избор между този или онзи свой подегрегор. Нашата роля в този избор е трудно забележима. Понякога
 този избор бива символизиран от външни обстоятелства, като насочване към дадено образование или професия. А понякога протича напълно незабелязано. Така например човек, който е преживял поредното разочарование, си казва: "от днес ще живея само за себе си!" Той не подозира, че така закрива канали за връзка с много егрегори, вършейки избор в полза на егоичния егрегор. Впрочем, такова решение не е по силите на всеки и не всеки ще може да го осъществи. Най-вероятно е да се откаже от него и да му се стори, че той сам е "преосмислил" решението си. Докато всъщност егрегорът е отменил неговото решение и му е отнел енергията. Може, разбира се, да се опитаме да се борим със своя егрегор, но тази битка е предварително загубена.

Aвесалом Подводни

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.