понеделник, 28 февруари 2011 г.

Космобиология, мидпойнт

Какво е Космобиология?

Космобиологията е научна дисциплина, която се занимава с възможните съответствия и въздействия на космическите ритми от движението на планетите към заложбите на хората и техните характери и съдбоносни възможности. Същото се отнася и към животинския и растителен живот на земята. Днес Космобиологията си служи с общоприети методи и научно изследователска дейност, като статистики, анализи и компютърни програми. Понятието Космобиология произхожда от австрийския лекар Д-р Ферхов и е било прието по-късно от швейцарския статистик K. E. Крафт. В последните 50 години Космобиологията поучава голямо развитие и разграничение прямо традиционната астрология, чрез Райнхолд Ебертин. Астролог, който се занимава с консултация на хора и иска да дава истинска помощ, няма да може да се откаже от космобиологичната и космопсихологичната диагностика след като се е запознал веднъж с нея. От друга страна Ебертин констатира, че са нужни солидни психологически и медицински знания, за да може да оценява правилно и интерпретира "индивидуалното значение" и единичните фактори на тълкуване в рождената картина на човека.

Искам да дам някои указания към хората които сега започват да се занимават с астрология и имат астрологична програма и могат да изчисляват хороскопи с нея. Много важно са точните сведения за градусите на географските дължини и ширини и зачитане на лятното време в момента на раждането, както часа и минутата.

Мидпойнт

Какво представлява мидпойнта? Това е изчисление на средното положение на две планети. Разполовяването на дистанцията между две планети по дължината на зодиака дава тяхната средната стойност, или така наречения мидпойнт. Мидпойнти, които попадат върху планета в картата, ще бъдат взимани под внимание, по правило с орбис от плюс/минус 3 градуса. Също така важно е да се отчете дали двете планети, които участват в мидпойнта, се намират в аспект помежду си (тригон, квадрат, секстил и т.н.) или не образуват аспект една с друга. Обмяната на енергия между двете планети е голяма, когато между тях съществува аспект. Разстоянието на една планета, измерено от 0 градуса Овен до конкретната й позиция, дава точното й местоположение в хороскопа.

Например: Слънцето стои в 13 градуса Лъв и Луната в 0 градуса Дева. Ако изчислим Слънцето от 0 градуса Овен, то неговото местоположение възлиза на 133 градуса, местоположението на Луната - 150 градуса. Двете цифрови стойности (133 и 150) се събират и се делят на две, което в конкретния пример дава резултат от 141 градуса 30 минути (141°30`). Това означава, че мидпойнта на Слънцето и Луната се намира на 21 градуса и 30 минути в знака Лъв. Начинът на изписване на мидпойнта между Слънце и Луна е следният: СЛ/ЛУ = 21°30' Лъв.
Съществуват два вида мидпоинти: директни и индиректни. Директни мидпойнти са тези, които се намират в аспект съвпада или опозиция към една планета. Индиректни са тези, които се намират в аспект квадратура към дадена планетата. В книгата на Райнхолд Ебертин „Комбинации на планетните влияния" подробно са описани значенията на мидпойнтите на всички планети по между си, техните принципи и психологически, социологични и биологични съответствия. Аз конкретизирах мидпойнтите от школата от Ебертин, като добавих към всяка една планета значенията на съответния дом, в който стои.

http://www.astrophoenix.at/astrologie_bg.htm

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.