събота, 6 ноември 2010 г.

Д-р Майкъл Нютън - изследвания по въпросите за душите ( част 3 )

ЕТАПИ НА ХИПНОЗАТАПредставете си, че умът се състои от 3 концентрични кръга. 3-те пръстена не са строго отделени. Те са по-скоро като порьозни слоеве, система за филтри на човешките мисли. Представете си хвърлен във водата камък. Първият, най-външен слой е съзнанието – нашият ежедневен център за критика, анализ и вземане на решения. Вторият- среден слой – е подсъзнанието, където се съхраняват физичните ни споемни, включително от минали прераждания. Той е и центърът на емоциите и въображенията. Творчески настроените хора с доминираща дясна мозъчна половина като че ли черпят по-лесно от тези източници, отколкото другите. В средата пък лежи третият концентричен кръг – на свръхсъзнанието, в което са складирани спомените на божествените ни души. В различни етапи от хипнозата имаме възможност да минаваме през ниват, съдържащи съзнателните, безсмъртните и божествените ни спомени. Умът на вечната душа е произлязъл от енергиен източник на върховна концептуална мисъл, далеч надхвърляща битуващите тук представи. Свръхсъзнанието разкрива безсмъртието и дългата ни история. Докато сме в тета-състояние, ние имаме възможност да видим своя произход, миналите прераждания, живота между тях и съществата, които са ни помагали в нашия напредък. Върховно е !СЪСТОЯНИЯ НА СЪЗНАНИЕТОА) Бета-състоянието е напълно будното състояние на съзнанието

Б) Алфа-състоянието включва леко, средно и дълбоко ниво на транс:

- по-леките етапи са онези, които обикновено използваме при медитация

- средните като цяло се свързват с възстановка на спомени от детството и минали травми. Този етап е подходящ за модификация на поведението, например отказ от цигарите.

- дълбоките състояния включват възстановка на спомени от минали прераждания

В) Тета-състоянието се намира на границата на загуба на съзнанието и разкрива областта на свръхсъзнанието, т.е. духовния ни живот между преражданията

Г) Делта-състоянието е фазата на дълбок сънВ МАЙЧИНАТА УТРОБАЧесто ще откриете, че има препятствие пред сливането на душата с плода в майчината утроба. Освен съпротивата на телесния ум има и втори фактор, който ограничава душата по време на ембрионалния етап на живота. Умът на майката може да е затворен за бебето поради емоционални или физически травми, включително тревога, страх, потиснатост, гняв или желание за аборт. Тези отрицателни фактори може да се появят при първо дете или съвсем млада майка, особено ако тя е неомъжена. Може да има недоволство, че е бременна с нежелано дете в късен етап от живота. Ако майката има брак без любов, това също може да причини блокаж. Разбира се по-опитните души могат да преодолеят в доста висока степен отрицателните емоции от страна на майката като използват усъвършенстваните си в хода на еволюцията енергийни полета.ЕДНО ДРУГО ИЗМЕРЕНИЕ НА ВРЕМЕТОТвърде възможно е в сега-то на духовния свят събитията всъщност да не се движат, а да се движат единствено времевите линии на нашата застаряваща материална Вселена. Във всяко събитие хората имат възможност да избират и влияят върху курса на живота си. Тъй като можем да подходим към дадено събитие различно, значи сме в състояние да променим изхода му. Питане към онези, които смятат, че събитията не могат да бъдат променяни от свободната воля – дали поне приемат факта, че реакцията и поведението ни към тези събития имат известно влияние върху изхода ?

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.