събота, 28 юни 2014 г.

НАПРЕД И НАЗАД ВЪВ ВРЕМЕТО

Първото съмнение във физиката се появило с твърдението, че времето не е това, което изглежда, от теорията за относителността. Това е първото съмнение - че времето не е абсолютно и не управлява Вселената, че всемогъщият Бог не е отмерил една секунда и още една, и още една. Един метър, и още един... В гравитационното поле главата ви се движи малко по-бързо от краката. Според втория закон на термодинамиката нещата се движат напред и се получава грешка във времето. Но в квантовия свят, в микросвета този втори закон е несъстоятелен. Там нещата могат да вървят назад и да са безвремеви. Основните уравнения във физиката имат качество, наречено симетрия напред и назад във времето.  Това означава, че набор от закони, симетрични напред и назад във времето, са закони, които имат следното качество: За всеки процес, подчиняващ се на тези закони, същият процес, развиващ се в обратна посока, е в съгласие с тези закони. С настоящите си действия влияем не само на бъдещето, но и на миналото. Всичко това е погрешно и влиза в бурен конфликт с начина, по който психически преживяваме света. Една от най-трудно смилаемите идеи, въпреки че квантовата физика съществува вече от доста време, е възможността бъдещето да има причинно-следствен ефект върху настоящето. Вярваме, че миналото може да влияе върху настоящето. Държа топката, пускам я и тя пада - причинно-следствен ефект. Но възможно ли е земята да е причината да съм пуснал топката? Движението напред във времето е само преживяване на съзнанието. В квантовата теория можете да се движите и назад във времето. Има предположения, че мозъчни процеси, свързани със съзнанието, проектират назад във времето. 

http://www.occultism.biz/content/view/1158/77/

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.