вторник, 4 октомври 2011 г.

ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ЧОВЕШКИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ТЕЛА

Koгато Земята започнала да попада в по-плътни измерения, светлинните същности като цел от работата в тези изменения и проектирайки в тях своето информационно-светлинно поле, започнали да създават матрицата на плътно-ефирното тяло. На основата на тази матрица станало структурирането на плътно-ефирното тяло (поле), което по-нататък послужило за основа на създаването на физическото тяло.

   Изначално вибрациите на плътно-ефирното тяло били еднородни. В процеса на трупане на познание човекът придобивал различен опит, в това число дуален, който изменял вибрациите на ефирното поле и влияел на състоянието на ефирните чакри, ограничавайки свободното протичане на енергия и формирайки енергийни блокажи. Намалението на енергийния поток и понижението на вибрациите му въздействало на състоянието на органите и системите от физическото тяло на човека.   При по-нататъшното “падение” на човека в плътните измерения, когато фокусът на неговото съзнание започнал да се смества в чакрата на слънчевия сплит, енергийната му структура започнала да се променя. Различните органи и системи се характеризират с различни диапазони на вибрация. Най-ниски вибрации имат стомашно-чревния тракт и отделителната система. Най-високи вибрации – при мозъка и сърцето. Далакът например също функционира на високи вибрации, понеже изработва кръвни телца на основата на постъпващата информация. Стандартните диапазони от вибрации на различните органи и системи при човека се влошават в зависимост от натрупаната карма. В резултат – вибрациите на общото енергийно тяло на човека също се понижават.

   Но енергийната матрица на физическото тяло съдържа цялата информация, необходима за повишаването на вибрациите на всички органи и системи. Тази матрица се активира под влиянието на постъпващите високочестотни енергии от центъра на Галактиката.
   Отначало информацията във вид на светлинен код постъпва в информационно-светлинното поле на човека, което е нелокално, след което се предава в плътно-ефирното тяло, а оттам – във физическото.

   Светлинната и ефирната матрица са свързани помежду си с особени светлинни канали. Ефирното тяло също така има своя система от ефирни канали, които съответстват на енергийните канали на физическото тяло. При съвременния човек всички тези системи, включително енергийната, работят неефективно. Дори повече – връзките между всички матрици, особено между светлинната и ефирната като цяло са латентни. Това е в резултат от инволюцията на съзнанието.

   Фокусът на съзнание на обикновения човек се намира в неговото физическо тяло и в низшите енергийни тела – астрално и ментално. Енергийният център на физическото тяло при такъв човек се намира около чакрата на слънчевия сплит. Съответно всичките му интереси са за личностно формиране и адаптация в социума и в по-компактни групи, например в семейството. Светлинните тела не се използват съзнателно, понеже жизнената цел е много заземена и ограничена в рамките на третото измерение. Обикновеният човек като цяло води безсъзнателен живот и неговите постъпки и избори се ръководят от подсъзнанието.

   В сегашно време тези, които са на пътя на просветлението, разширяват своето съзнание и постепенно преместват фокуса му в сърдечната чакра. При този процес става осветляване на подсъзнанието и човек се учи да управлява съзнателно своите мисли, емоции и действия. Също плътно-ефирната матрица се чисти от инкарнационните наслоявания и блокажи, разширява се и започва да взаимодейства по-ефективно с информационно-светлинното човешко тяло. Основните съединителни точки на светлинното и ефирното тела са сърдечната чакра и епифизната жлеза. Цялото светлинно тяло е пронизано от светлинни канали, приемащи и предаващи информация от Космоса.   За трансформацията на физическото тяло в съответствие със задачите на еволюцията, т.е. за повишение нивото на светимост на тялото и всичките му клетки, което се явява основа за възнесение не само на съзнанието, но и на неговия носител – физическото тяло, е необходимо да се възстановят и активират всички информационно-светлинни връзки между светлинното, плътно-ефирното и физическото тела на човека ( при това астралното, менталното и тънкоефирното тела образуват единно поле, еднородно по вибрации, което се случва в резултат на обработката на основните кармични блокажи).

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.