неделя, 23 септември 2012 г.

Цветът на чакрите

   На практика във всяко пособие за медитация , където се споменават чакрите като енергийни центрове на човешкото тяло, вие ще забележите описанието на техните цветове, които са подредени така : червен, оранжев, жълт, зелен, небесносин, тъмносин и виолетов.
   Това е класика , догма, която въпреки че е позната и често срещана , има своя природа и обяснение защо именно така изглеждат цветовете на чакрите.              Светлина

   Ако за малко се отдалечим от принципите на езотериката и си припомним физиката от училище, ще си спомним как са ни разказвали за слънчевата светлина, която след пречупване през призма се разделя на светлинен лъч, състоящ се от споменатите цветове.
   Именно по този начин се пречупва светлината в капки вода, образувайки видимата за нас дъга. Тоест, в конкретен случай ние говорим за видим спектър на светлината, който в зависимост от дължината на вълната ( или по-грубо казано – качеството на енергията ) се показва под формата на определени цветни петна.
   И ние, попадайки в този свят и живеейки в него, оперираме именно с тези разпределения на данните от вълните по спектъра. И обосновката във вид на призма или дъга е само веществено доказателство за естествеността на цветовото деление.

               Енергиен спектър на чакрите

   Що се отнася до енергийния спектър на чакрите , то при него е по-сложно , понеже той не спада към видимия спектър , за който говорихме по-горе и е съставен по метода на аналогия с видимия слънчев спектър.
   Ако се каже по-опростено , то спектъра и цветовете на чакрите са общоприетите цветове, които биват възприемани от хора, притежаващи определени способности ( като екстрасенси , ясновидци и т.н. ) за ниво на виждане , което е по-високо от това на слънчевата светлина. И ако , както това е правено неведнъж, тези енергии с помощта на апаратура се приведат на ниво, видимо за обикновеното око, то картината ще съответства на спектралното деление, което е валидно за слънчевата светлина.
   Точно на този принцип е базиран метода на Кирлиан , който позволява “материализация” на невидимото за човешкото око.
   Но засега този метод не дава нужната пълнота по възприемане на света и тези енергии, които би могъл да даде човек , виждащ енергиите и в частност цвета на чакрите. И не всички са готови да използват такива прибори при наличието на природни инструменти. Но за това ще поговорим по-късно.

                   Субективност и обективност

   Всички сме субективни както в разсъжденията , така и в оценките си за каквото и да било. И знаейки , че различните разсъждения и оценки на действителността водят в задънена улица, в човешкото общество се формирали различни видове еталони. Еталони на тежести, мерки, методи за измерване и т.н. Даже в съвременния свят такова понятие като “стандарт” говори за общоприета система от качества, количества и други компоненти .
    Така сиренето, приготвено в една област в съответствие с изисквания стандарт ще съответства на сиренето , приготвено в друга област. И това е възможно благодарение на стандартите и единните или сходни технологии.
   Но ако разгледаме областта на езотериката и в частност способността на човек да вижда нематериални обекти, енергии и други компоненти на ефирния свят, то въпреки всички съществуващи варианти ( но не стандарти ) е трудно да се намерят две еднакви мнения. Да , ще има близки, почти еднакви, но все пак ще се отличават едно от друго , както се различава и мирогледа на тези хора.
   Нали виждащите, както и обикновените хора са преминали и преминават “курс по обществена стандартизация” или казано по-просто обучение по възприемане на света.
   Как се нарича този предмет ? Кръгла ябълка ! Червена диня . И така нататък. Множество епитети и определения, които се складират в определена картина за възприемане на света. Своята картина , на своя свят. Но как това е свързано с енергията на чакрите ? За това – по-нататък.

                  Невидимите енергии

   Не е голяма тайната , че независимо дали виждаме енергията или не, тя продължава своя път и оказва влияние съобразно своите характеристики. Цветът й, за който можем да говорим само от гледна точка на видимия спектър енергия не определя нейните качества и свойства, а само показва или описва нейни качества.
Вземете свещ и я запалете. Ако загледате пламъка, ще видите, че неговата светлина е разнородна. И тази разнородност е обусловена от различните температури на пламъка , изпускан от горящата свещ. Но ако “изключим” пламъка ще остане ли светлината ? Естествено не, понеже светлината, както и цветовата гама са вторични относно пламъка. И вие можете дълго да осветявате свеща с фенерчета, но тя няма да се запали, понеже светлината не определя нейните качества. Същото става и на ниво чакрови енергии, когато цветът на чакрите, виждан от наблюдателя се явява само отражение, условно казано – разказче за това , как те работят.

                   Визуализация

   Това е един от термините и една от техниките, които намират приложение в медитацията . Тя подразбира как човек с усилията на волята и своето съзнание формира образ или цвят като необходим за работата елемент. И по този начин тoй оказва влияние на ...
   И тук започва най-интересното, понеже влияние той оказва сам на себе си и на своята енергия. Цветът , светлината , образа – на първо време ги “вижда” само той. Но разбира се това е способен да види и друг виждащ човек , даже и да го почувства. Но това се случва не заради възникналия образ, а заради това, че образът, който се задържа в съзнанието формира временна или постоянна пренастройка на енергиите на човека-оператор.
   Така операторът с помощта на визуализация “внушава” на себе си необходимата настройка, която определя къде и как да бъде насочена неговата енергия. Именно на този принцип е изградена работата с цветовата корекция на чакрите.

                    Цветова корекция

   Операторът (екстрасенс, виждащ и т.н.) визуализирайки еталонния цвят на чакрата, го насочва към чакровата област на своя пациент. Но както вече споменахме, на първо място операторът пренастройва и настройва своята енергетика, която резонира с енергията на пациента, формирайки нужното колебание.
   В действителност обхвата на оператора, подобно на камертон насърчава енергията на човека за да се слеят в едно, определяйки тази посока, която е зададена от човека, притежаващ голям потенциал. Това може да се нарече енергоубеждение или асимилация. Но фактът си е факт – в областта на конкретната енергия човекът следва оператора и така се постига определен ефект. Защо “определен ефект” – вижте по-нататък.

                      Дъгата на чакрите

    Независимо, че еталоните на чакровите цветове са известни , не е толкова просто по няколко причини.
   На първо място – операторът има своя представа за цвета като отражение на нормите на чакрите. Той, запаметявайки всичко гореспоменато го е развивал дълги години. То го устройва и цялостно съответства на вътрешната структура на света, която е налице у него. Но проблемът е, че това не е съвършена представа и например неговия “син” цвят може да не е “син” за другия човек. Почти син , практически син , но все пак различен.
   Освен това човека, който открива дисфункции в чакровата област, които могат да са изразени като заболяване или симптом за предстоящо такова, или емоционални проблеми, все пак той има своя представа за цвета. Или по-точно за енергията, която тогава ще се прояви под формата на чакров цвят.
   Сега си представете какво може да се случи с човека, който се подлага на терапия от страна на оператора, който обаче има друга настройка или други “цветови схеми” на светоусещане?
   Ако разликата е незначителна, то ефектът от такова взаимодействие на физичен план би бил изменение на телесната температура , а може и сънливост – това са най-простите случаи.
   А ако тази разлика е значителна, това може да доведе до социални конфликти , а също и до заболявания, които ще са отражение на въпросните конфликти.
   Оперирайки и базирайки се само на цветовете на чакрите и на своя светоглед операторът принуждава пациента да възприема света така, както той го вижда. И в области, където пациента има ниско ниво на настройка или то изобщо отсъства – това ще мине безпроблемно. Но там , където има достатъчно натрупан опит – ще доведе до малък или голям конфликт.
   И всичко заради това, че са му внесли чуждо усещане за цветния свят на енергията . Задънена улица ? В никакъв случай .

                          Цветът е вторичен

   Ако все пак се разглежда цветът на чакрата като вторичен елемент и вторично проявление, на което се гледа само като на “крушка от инсталацията” , то работата с чакровите енергии ще минава безболезнено най-вече за пациента.
   Ако си припомните , вече споменахме , че към всяка чакрова енергия има еталон на същата тази енергия. И ако се потрудим да “запознаем” себе си с това как изглежда идеалната чакра по отношение на възприемане на света, то това ще даде нужната невизуална настройка за нейния цвят, която от своя страна дава неизмеримо по-голям ефект при приложение.
   Ако вие знаете и чувствате как изглежда “еталонът на чакровата енергия”, то вас вече не може да подведе нито цвета, нито останалите усещания. Ако държите в ръката си еталон за метъра, то друг метър, различен от него не може да ви подведе.

                          Цветовите еталони като енергийни еталони

   Защо са толкова важни еталонните компоненти ? Защо те не водят до промените , които обсъдихме ?
    Поради това, защото те са естествените енергии около нас. Помислете – ще има ли за вас здравословни проблеми с натурални ягоди например ? Най-вероятно не. А с ягоди, които са били подложени на торене и други химични намеси, за да имат по-внушителен размер, вид и цвят ? Никак не е изключено .
   Точно в този “ключ” се намира отговора и за нашата тема – чистата енергийна работа без участието на визуализация може да даде по-добър ефект.
   Още повече, че ако говорим за чакрата като енергия, която може да се види в определен цвят , то този цвят не е постоянен. Като отразява работата на организма в областта , където се намира, чакрата може да има няколко цвята. Например – можете ли да видите розовия цвят, когато той е разтворен в бордо ? Най-вероятно не, но все пак и бордо, и розовото са съвсем естествени чакрови цветове, които могат и са длъжни да присъстват на тяхното ниво.
    Завършвайки разговора за цветовете на чакровите енергии нека обобщим казаното по-горе.
   Ако възнамерявате да работите със своите или на друг човек чакри, то се “запознайте” с еталоните на енергиите и съответните им цветове , които присъстват наоколо. Нито вие, нито някой друг има отправна точка за уникалното възприятие на дъгата . Само природата , света могат да ви дадат това.
   И не използвайте цвета като определящ компонент на действието. Вашето усещане, настройка и контрол над енергията ще даде по-голям резултат отколкото просто да следвате цветовата гама.
   Но ако вие настоявате на цвета поради личното удобство, което ви дава той , то се погрижете вашите цветове винаги да са в нормата.

     По материали от Интернет

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.