понеделник, 15 юли 2013 г.

Атланти, Чужди посещения, и генетични манипулации (Майкъл Царион) - 10

Тези фалшиви пратеници и господари, наложили данъци, наложили робството и жертвоприношението, и като цяло живеели на разстояние от хибридните земни хора. Местните жители на Земята не са се разбунтували веднага срещу тези чужди поробители. Силни и утвърждаващи лидери, изглежда, са били необходими, след унищожаването на Тиамат и последвалите на земята бедствия. Подтисниците обещали консолидация, ред, сигурност и привилегии. Те наложили йерархичен контрол, разделение на труда, награди за заслуги, и създали условия, които неизбежно да доведат до прекратяване на връзката на човека с природата. Необходимостта от насърчаване най-лошите тирании произхожда от праисторическотo човечество.Човечеството не би могло просто да създаде и приеме такива структури като нещо естествено. Нужни са били хилядолетия на извънредни обстоятелства, така че "пъпната" връзка с планетата и с космическия ред да бъдат прекъснати и човешката
чувствителност и любов към природата да се изчистят и да се насочат далеч от първоизточника към чисто прагматичните власт-връзки. Логично е да предположим, че тези несъвместими и неприемливи модели не са възникнали естествено, като резултат от някогашната органична еволюцията на нашия вид, както съвременните интелектуалци твърдят. Смятам, че е повече в съответствие с фактите да се
предположи някаква външна намеса. Има в много митове, легенди и предания, прикрити зад широки и твъди доспехи евфемизми и алегории, намеци за това много сложно положение. На присъствието на чужденците и на тяхното явно владичество ние дължим създаването на конкурентни спортове, тестове на мъжество и възвисяване на мускулните умения. От там идват и агресивните войни и завладяването на други
племена и нации. От там идва и разделението на хората в по-големи или по-малки групи.
Ние трябва да се запитаме – това ли са навиците присъщи на Земните хора? Продуктивни ли са те? Дали не са били плановете им за отслабване на популацията на Земята, за въвличане в безплодни и разрушителни войни, за събуждане на
агресивни инстинкти, които причиняват толкова много системно и социално отчаяние? С присъствието им, идва реалността на ритуалното убийство и човешко жертвоприношение за по-нататъшно насаждане на страх и предоставяне храна на боговете на "Подземния свят" (нощно небе). Това дава представа частично защо
след велики и добри цивилизации, миролюбиви и уважаващи природата, внезапно се отдават на разврат и граждански вълнения.
В легендите на Индианците Тахо (Калифорния), например, четем: Имаше време, когато тяхното племе притежаваше цялата земя и те били силни
и многобройни, и богати, но дойде ден, когато един народ стана по-силен от тях и ги победи и пороби. После Велики Дух изпрати огромна вълна върху целия континент от морето и тази вълна погълна както потисниците така и потиснатите, всички и много малко останаха.
Писмената на стотици култури ни водят до заключението, че техния евентуален залез и упадък в действителност се дължал на външна намеса. Чуждите нашественици и техните лакеи натрапили идеята, сега, така широко разпространена, че природата е заплаха и против човечеството, нещо, с което да се злоупотребява и да управляват. Този инстинкт със сигурност не е естествен за земните хора, но би било в съответствие с възгледите на тези, които не са от тази планета. Изключително неправдоподобно е, че такава вредна философия може да произхожда от човечеството. По причини, които сега са очевидни, историците са криели повечето от доказателствата за преди-потопния матриархат. Всички теории на след-потопната религия се основават на контрол върху ума и поробването на
човечеството. Перверзията на тяхната природата не може да бъде по-добре разкрита, освен чрез философията на това така наречено религиозно кредо.
Проучване на християнската история разкрива зловещия факт, че концепцията за "болест на плътта", която навлиза от хиндуизма чрез зороастризма, става влиятелна и доминира предимно в теологията и етиката. Тя родила чудовищния култ към аскетизма, чиято водеща идея е, че инстинктите на плътта трябва да
бъдат подтискани в интерес на духа ... Трагичните последици от това потресаващо укриване на самопознанието са неизчислими, но като цяло
съвестта надвива всяка интелигентност, която разпознава. То е заложено в християнските възгледи, отворени за идеята на психологическо въздействие, което не е нищо друго, освен унищожаване на здравия разум, нанасяйки върху
психиката травма, която причинява болезненост и унищожава естествения инстинкт за човешко щастие. (Алвин Бойд Кун, Най-крайния канон на знанието)
От тези злосторници идва идеята за отдалечения бог, нематериален и наказващ"демиург" (създател на вселената), който изисква от човека да подтиска естествените си инстинкти и да живее в постоянна вина. От тях идва и вредната концепция за падналия Бог, който мами необмислено и води до вечна гибел. Те също така всели заблудата, че жените са по-ниско в онтологичен статус, отколкото мъжете и че не трябва да им се има доверие и трябва да се държат в подчинение. Полигамията, друга практика широко разпространена в някои древни
общества, се дължи на нуждата за тези биологично "по-висши" лица за възпроизвеждане на рода толкова по-бързо, колкото е възможно. Държането на жените в подчинени позиции и неграмотни, става разбираемо ако се запитаме,
защо те са били използвани като инкубатори. Племена, които са били в истинска хармония с природата и които желали това да остане така, са били инстинктивно отблъснати от свръх-човеците на Земята. (Виж произведения на проф. Л. А.
Уадел).

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.