понеделник, 5 февруари 2018 г.

Основи на строежа на материалния свят и на формирането на мозъчните генотипи - 8

Цивилизационен клъстер

Това е група от цивилизации, която има единно програмно функционално назначение за периода от конкретен етап на управляемото цивилизационно развитие. За разлика от другите клъстерни системи, всеки цивилизационен клъстер е представен от модел на определен брой звезди (планети), обединени от единна система за управление на програмираното цивилизационно развитие, като учебна структура. Обединяването на всички компоненти (планети) се дължи само на образуването на комуникационните тръби (контрол и мониторинг), чрез които се осъществява процесът на управление на постепенното цивилизационно развитие като такова. Всъщност, това е въплъщение на част от процеса на много специфична програма за хармонично управление, насочена към ориентиране на цивилизационното развитие в глобален мащаб. Ако търсим опростен начин за изразяване на сходство на клъстера на поетапното цивилизационно развитие, приемливо за дискусия в светска среда, това сходство може да бъде сравнено по огледален начин със степента на образование на хората, а именно: предучилищното образование, средното, висшето образование. Всеки отделен етап от развитието на цивилизацията е много специфичен етап от времето, включващ набор от строго идентифицирани (според програмата на предназначените, т.е. функционално заредени) планети във временен системен клъстер за преминаването от тях (определените планети) на своето необходимо цивилизационно развитие.
Определящият индикатор за постигането на резултатите от такова цивилизационно развитие на всеки етап е постигането на ХАРМОНИЯ В БИТИЕТО на енергиите в техните материални (инерциални) и нематериални (неинерциални) състояния в целия спектър от октави на енергийния модел на планетата (групата планети), вменени им за този СПЕЦИФИЧЕН период. За планетите с Разумна ориентация, безусловният индекс на съвършенство е допълнително постигането на необходимото (зададено) ниво на развитие на Разума на планетата за този етап на развитие. Не е излишно да си припомним, че за Земята развитието на Разума на човечеството (а не на човешкото общество) е част от развиващия се Разум на планетата.
Приложено към моделния комплекс на Земята, началната фаза на първия етап на цивилизационното развитие е придобиването на собствено съвършенство под настойничеството на цивилизационния клъстер на групата цивилизации "Орион" (фазата на предучилищното образование), която включва 384 цивилизации. Следващата фаза на първия етап на цивилизационното развитие на Земята трябва да бъде преход под попечителството на цивилизационния клъстер на цивилизационната група "Сириус", в която трябва да се обединяват 784 цивилизации (в момента са 783, това се дължи на отсъствието на един "ученик" - Земята). Но в събитийния момент на преходно състояние от настойничеството от групата цивилизации "Орион" към групата цивилизации "Сириус" (като най-нестабилен и слабо защитен преходен момент за контролиране отвън на Земята), стана интервенцията от страна на ОТМИРАЩИЯ цивилизационен клъстер на Ебровската система, която няма перспективи за развитие.


От този момент (преди почти 18000 години) процесът на цивилизационно развитие на самата Земя ЗАГУБИ целевата и управленската си независимост.
Това е повърхностно обяснение на въпроса защо и при какви обстоятелства се е случило интервентното залавяне на Земята и как това може да се случи изобщо.
В момента, т.е. след промяната на системната власт (2011.04.24) и пълното унищожаване на всички вменени програмни процеси на интервенционно управление от външния клъстер на системата за управление на Ебра, на Земята се извършват сложни трансформации на системата. Тези трансформации са стриктно ориентирани и са свързани с премахването на последствията от интервентската намеса и привеждането на всички управленски състояния, както и конструкциите на контролираното битие на енергиите до нивото, което нашата планета притежаваше по времето на излизане от настойничеството на групата цивилизации "Орион".
Веднага след като бъде завършена реконструкцията на бившите енергийни състояния (в тяхната инерционна и неинерционна конструктивна форма), ще бъдат възстановени истинските Комплекси за управление на Земята и ще бъде завършена реконструкцията на предишното ниво на управление на цялото битие от енергии - Земята ще премине към втората фаза на първия етап от своето цивилизационно развитие, т.е. ще отидат под настойничеството на групата цивилизации "Сириус". По това време всички предишни условия на обитаване на планетата трябва да бъдат пресъздадени, състоянието на контролируемост на променената среда ще бъде възстановено (реставрирано), самият човек ще е пресъздаден с ново ниво на по-високи октави, а също ще бъде приведена в хармония с общите промени, които се случват самата Структура на организираното битие - ЧОВЕЧЕСТВОТО, както и много други кардинални промени, включително във флора, фауна, вода и др. Ето как ще бъде пресъздаден истинският клъстър на комплексното състояние на управление на цивилизационното развитие на Земята, която тя притежаваше при напускане на попечителството от групата цивилизации "Орион". И едва тогава ще бъде възможен реален преход към друго ниво на последващото развитие на цивилизацията на нашата планета.


Автор:

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.